Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


LinkiLicznik wizyt na stronie:


ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

 
   
 
 
 
„Betlejem to My”
Dnia 21.12.2018 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Kruszynie na dużej sali gimnastycznej o godzinie 11.OO rozpoczęły się Bożonarodzeniowe Jasełka. Na początku spotkania serdecznie powitano delegację Hufca Włocławskiego, która przybyła ze światełkiem betlejemskim. Harcerze przybliżyli zgromadzonej widowni jego historię i sens. Następnie młodzież z klasy ósmej pod opieką ks. Karola Kolendy, wraz z chórem szkolnym pod opieką Pana Rafała Majchrzaka przedstawili montaż słowno-muzyczny przypominający Tajemnice narodzin Syna Bożego, oraz że Jezus Chrystus przychodzi w każdym potrzebującym i ubogim człowieku. Młodzi przyjaciele dostarczyli zgromadzonym na przedstawieniu gościom:, Pani Wójt Magdalenie Korpolak-Komorowskiej, Radnym Gminy Włocławek, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, uczniom wiele radości i wzruszeń, oraz refleksji wokół Uroczystości Narodzenia Pańskiego wraz ze śpiewem pięknym tradycyjnych polskich kolęd. FOTO>>>

ks. Karol Kolenda
 
 
 
 
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
W dniu 9 XI 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Był to wyjątkowy dzień, bo wszystkie szkoły w całej Polsce brały udział w akcji „Bijemy rekord dla Niepodległej”. Z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości o godzinie 11.11 odbyło się wspólne śpiewanie hymnu. #RekordDlaNiepodległej>>> W tak ważnym dniu uczniowie mieli okazję zaprezentować program artystyczny w wyjątkowo patriotycznej oprawie, a potem w obecności wszystkich uczniów szkoły oraz licznych gości złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość naszą uświetnili goście: pani Elżbieta Urbańska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, radni Gminy Włocławek - pani Danuta Seklecka, pan Tomasz Nowacki, pan Bogusław Wrocławski, pan Wiesław Błasiak, pani Anna Ledzion - kierownik CUW, dyrekcja szkoły: pani Iwona Kanarek, pani Dorota Chylińska, przewodnicząca Rady Rodziców - Agnieszka Kręcicka, rodzice, grono pedagogiczne oraz społeczność szkolna. Uroczystość przygotowały panie wychowawczynie Alicja Prochno oraz Helena Cichocka. Dziękujemy za pomoc w dekoracji pani Elżbiecie Strzeleckiej i pani Joannie Olszewskiej. W sposób szczególny dziękujemy rodzicom za ogromną pomoc i zaangażowanie w całość przedsięwzięcia. FOTO>>>

Helena Cichocka
 
 
 
 
XVIII DZIEŃ PAPIESKI
W poniedziałek 15 października 2018 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski. Na sali gimnastycznej dzieci i młodzież pod opieką Pani katechetki Agaty Pacholskiej wraz z chórem szkolnym pod opieką Pana Rafała Majchrzaka przedstawili montaż słowno-muzyczny przypominający wydarzenia sprzed 40 lat, kiedy to kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Młodzi artyści dostarczyli zgromadzonym na przedstawieniu Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, uczniom wielu wzruszeń, upamiętniając poprzez wiersze i piosenki postać, życie i czyny Wielkiego Świętego Kościoła katolickiego i naszego rodaka. FOTO>>>

ks. Karol Kolenda
 
 
 
 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy IVa pod opieką Pani Izabeli Gawrysiak i klasy VIa pod opieką Pani Alicji Kołodziej oraz chóru szkolnego pod opieką Pana Rafała Majchrzaka.Młodzi artyści podziękowali nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły za ich trud, zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży. W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście – Pani Wójt Gminy Włocławek, pracownicy CUW, przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani pracownicy szkoły. FOTO>>>

Alicja Kołodziej
 
 
 
 
Europejski Dzień Języków - świętujmy razem!
Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września
Wydarzenie ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości, wiele innych języków, których używają osoby z różnych części świata. Jest to inicjatywa wspierana i koordynowana przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych działające pod egidą Rady Europy. Być może nie zostaniesz poliglotą w jeden dzień, ale bardzo prawdopodobne jest, że udział w obchodach EDJ pozwoli Ci poszerzyć horyzonty, a niemal na pewno stanie się to fascynującym i dającym mnóstwo satysfakcji doświadczeniem! W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole odbył się, między innymi, Konkurs Piosenki „EuroKruszyn” 2018 - największe przeboje w różnych językach europejskich (piosenka, strój, choreografia)w dwóch kategoriach: dla klas I-III szkoły podstawowej oraz od IV do VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. więcej>>> FOTO>>>

Urszula Łukomska
 
 
 
 
Odsłonięcie pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
W dniu 17 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ufundowanego przez lokalną społeczność Kruszyna dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz. Potem nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Poświęcenia pomnika dokonał wikariusz parafii w Kruszynie ksiądz Karol Kolenda. Głos zabrała pani Dyrektor Szkoły Iwona Kanarek oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Przybyli goście złożyli kwiaty pod pomnikiem. W trakcie uroczystości wartę przy pomniku pełnili harcerze z Kruszyna, a oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod opieką pana Rafała Majchrzaka. Po zakończonej uroczystości wszyscy udali się do szkoły, by obejrzeć wystawę na temat udziału mieszkańców Gminy Włocławek i Powiatu Włocławskiego w walkach o niepodległość. Wystawę przygotowały panie Dorota Ryniec-Kilanowska i Magdalena Marczak. FOTO1>>>

Sławomir Rewers

Wystawa na temat udziału mieszkańców Gminy Włocławek i Powiatu Włocławskiego w walkach o niepodległość
Dnia 17 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Kruszynie została otwarta wystawa (listy, wspomnienia, zdjęcia) na temat udziału mieszkańców Gminy Włocławek i Powiatu Włocławskiego w walkach o niepodległość. Została przygotowana i zorganizowana przez nauczycielki historii; Panią Dorotę Ryniec-Kilanowską i Panią Magdalenę Marczak. Wystawa jest prezentowana w sali historycznej szkoły i dostępna dla zwiedzających. więcej>>> FOTO2>>>
 
 
 
 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 FOTO>>>
 
 
 
 


Pragniemy poinformować, iż w Szkoła Podstawowa w Kruszynie uzyskała dofinansowanie projektu pt.:
„Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek - organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli” więcej>>>