Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Prymusi


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Linki 

Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Inspektorem ochrony danych w szkole jest:
1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Agnieszka Stawicka
2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: agnieszka.stawicka@cbi24.pl
3) numer telefonu: +48 535 830 465