Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


Linki


 
Warsztaty umuzykalniające z zespołem folklorystycznym „Kruszynioki”


20.02.2019 r. uczniowie z chóru szkolnego uczestniczyli w warsztatach umuzykalniających z zespołem folklorystycznym „Kruszynioki”. Celem spotkania było zachęcenie dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa lokalnego oraz nauka przyśpiewek i pieśni kujawskich. Warsztaty poprowadziła Pani Irena Muszyńska - kierownik zespołu wraz z paniami: Barbarą Syropiatko, Aleksandrą Syropiatko oraz panem Janem Jesionowskim - akordeonistą. Spotkanie odbyło się ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Opiekun: Rafał Majchrzak FOTO>>>

Rafał Majchrzak
 
 
 
 
Warsztaty artystyczne - dekoracyjne „pająki”, papierowe firanki i kwiaty z bibuły


Uczniowie klasy IVb 31.01. 2019r. Uczestniczyli w warsztatach artystycznych, podczas których zapoznali się z elementami dawnych sposobów zdobienia izb kujawskich takich jak dekoracyjne „pająki”, papierowe firanki i kwiaty z bibuły. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Opiekun: Elżbieta Strzelecka FOTO>>>

Elżbieta Strzelecka
 
 
 
 
Boże Narodzenie na Kujawach. Wykonywanie ozdób świątecznych. Poznawanie obrzędowości Kujaw tego okresu.


19.12.2018r. uczniowie klas piątych SP uczestniczyli w warsztatach artystycznych, na których mieli okazję zapoznania się z elementami dawnych sposobów wykonywania ozdób świątecznych, poznawania zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem na Kujawach. W realizacji zadania pomogła artystka ludowa z p. Wiesława Fornalewicz. Uczniowie podczas warsztatów mogli spróbować własnych sił w tej pięknej i trudnej sztuce. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Opiekun: Magdalena Marczak FOTO>>>

Magdalena Marczak
 
 
 
 
Warsztaty artystyczne z koronkarstwa i hafciarstwa


28.11.2018r. uczniowie klas szóstych SP uczestniczyli w warsztatach artystycznych, na których mieli okazję zapoznać się z ginącymi zawodami koronkarstwa i hafciarstwa. W realizacji zadania pomogły artystki ludowe z okolic Kruszyna. Przybliżyły one dzieciom historię i charakterystyczne wzory haftów i koronek kujawskich. Uczniowie podczas warsztatów mogli spróbować własnych sił w tej pięknej i trudnej sztuce. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Opiekun: Elżbieta Strzelecka FOTO>>>

Elżbieta Strzelecka
 
 
 
 
Zajęcia edukacyjne, bohaterowie kujawskich legend


W ramach realizacji zadania „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie” przeprowadzone zostały w dniu 22 listopada 2018r. zajęcia, podczas których uczniowie klasy czwartej, szóstych i siódmej zostali zapoznani z twórczością pisarki z naszego regionu, Reginy Zaleskiej - Wojciechowskiej. Legendy o tematyce związanej z naszym regionem swoim kolegom odczytali uczniowie naszej szkoły. Uczniowie przygotowali i zademonstrowali stroje kujawskie, codzienne i odświętne. W ten sposób uczniowie zapoznali się z kulturą, obyczajami i zwyczajami naszego regionu oraz ich literackim obrazem. Zajęcia przeprowadziła nauczycielka języka polskiego, Renata Iwańska. FOTO>>>

Renata Iwańska
 
 
 
 
„Od ziarenka do bochenka poznajemy i gotujemy dania z Kujaw”


W dniu 25.10.2018r. uczniowie III klasy SP wzięli udział w zadaniu pt. „Od ziarenka do bochenka poznajemy i gotujemy dania z Kujaw”. W realizacji zadania pomogły nam panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie. Panie przybliżyły uczniom etapy powstawania chleba, bułek oraz zapoznały ich sztuką kulinarną gotowania żuru kujawskiego. Uczniowie zapoznali się z zawodami bezpośrednio związanymi z produkcja pieczywa, poznania środowiska pracy i życia na wsi Kujawskiej. Pogłębiły wiedzę jakie podstawowe zboża są uprawiane na tych terenach i jak ważna jest praca zespołowa w dobie wszech panującego komputera samotnego spędzania czasu i zabawy. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Opiekunowie: Violetta Łojewska, Anna Dybalska-Grenz FOTO>>>

Violetta Łojewska
 
 
 
 
Wycieczka do Miejsc Pamięci Narodowej

„Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny”
Albert Einstein


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie dnia 21 września 2018 roku odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej . Znaleźli się na Czarnym Szlaku Martyrologii, dotarli do miejsc straceń takich jak Jedwabna, Widoń i Obelisk. Ważnym elementem wychowawczym młodzieży jest uczestnictwo w różnych wycieczkach. Udział uczniów w tego typu wyjeździe umożliwił zdobycie nowej wiedzy, przeżycie „żywej” lekcji historii. Osobiste spotkanie z miejscami, które były świadkami niezwykłych i istotnych zdarzeń, wzmocniło świadomość narodową wśród uczniów oraz szacunek do Ojczyzny i Polaków, którzy tworzyli historię kraju. Uczestnicy wyjazdu to uczniowie klasy 6 b i 8 a. Uczcili oni pamięć poległych minutą ciszy i zapalili znicze. Dowiedzieli się wielu historycznych faktów z tego okresu. Pół kilometra od Jedwabnej w kierunku Pińczaty znajdują się dwie mogiły masowego mordu dokonanego przez Niemców na mieszkańcach Włocławka, dokładnie dzielnicy - Grzywno. Miało to miejsce 1grudnia 1939 roku. Ogółem w lesie pod Pińczatą zamordowano 41 osób. Ekshumacja odbyła się 1945 roku , ustalono wówczas tożsamość tylko 19 osób. Oddalony o 7 km od Włocławka i 2 km w głąb lasu od trasy nr 1 Widoń jest miejscem mordu około 60 ofiar. Po ekshumacji z jednego grobu wydobyto 28 zwłok, z których rozpoznano Jana Sławińskiego (sędziego), Stefana Kowalskiego(urzędnika), Stanisława Idzikowskiego(leśniczego), Witolda Mystkowskiego(prezydenta miasta Włocławka).Ogółem w okolicznych lasach zamordowano 185 osób. Odsłonięcie okolicznych tablic miało miejsce w 2013 roku. Następnym punktem wycieczki było wspólne ognisko i śpiewanie piosenek przy Szkole Podstawowej w Warząchewce. Wycieczka historyczna sfinansowana ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Koordynator zadania D.Ryniec - Kilanowska. FOTO>>>

Dorota Ryniec-Kilanowska
 
 
 
 
Warsztaty przeprowadzone dzięki Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach projektu „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie” 18 września 2018 r. pt. „Malowane dzbany, malowane misy”
. 18 września 2018 r. dzięki Fundacji Anwil dla Włocławka odbyły się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie warsztaty, pt. „Malowane dzbany, malowane misy”. Przeprowadziła je dawna pracownica Zakładów Ceramiki Stołowej we Włocławku - p. Leokadia Kolanowska. W zajęciach wzięło udział 25 dzieci. Spotkanie zorganizował nauczyciel - p. Tomasz Szmajda. Malarka zapoznała dzieci z tradycją malowania wzorów kwiatowych na naczyniach fajansowych. Pokazała im malowane przez siebie niegdyś misy, wazony, deseczki itp. przedmioty. Następnie uczyła uczniów malować poszczególne rodzaje kwiatów, tworzyć kompozycje kwiatowe. Dzieci korzystały z zakupionych z funduszy Fundacji Anwil farb, pędzli, kartonów i kart. Z wielkim zaangażowaniem malowały wzory kujawskie. Na koniec uczniowie urządzili wystawkę swoich prac. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom uczestnictwa w warsztatach a pani prowadząca zajęcia Podziękowanie podpisane przez uczniów za przeprowadzenie warsztatów. FOTO>>>

Tomasz Szmajda
 
 
 
 
Fundacja Anwil dla Włocławka
Od maja 2018 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Polskich Noblistów w Kruszynie realizuje projekt „Pokoleniowo, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie”. Szkoła otrzymała grant z Fundacji „Anwil dla Włocławka”.Jest to już IV edycja pt. „Działajmy razem i uczmy się od siebie”. Koordynator projektu - Dorota Ryniec-Kilanowska. Projekt przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły, dla których szkoła zorganizuje szereg zajęć i warsztatów prowadzonych przez seniorów działających na terenie naszego powiatu, pasjonatów, artystów,lokalnych twórców.
Taka forma współpracy pozwoli na integrację lokalnego środowiska, a przede wszystkim da możliwość poczucia tożsamości regionalnej. Przestrzeń „małej Ojczyzny” to obszar doniosłych przeżyć i doświadczeń osobistych każdego człowieka. Umożliwia powrót do źródeł życia. Aby wychować człowieka twórczego, otwartego,świadomego, pewnie poruszającego się po świecie wartości, ważne jest kształtowanie tożsamości regionalnej. Założeniem projektu jest ukazanie uczniom bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach, tradycjach, w przekazach najstarszego pokolenia. Celem projektu jest stworzenie dzieciom możliwości bezpośredniej obserwacji i współdziałania w zakresie powstawania np. prac rękodzieła ludowego, poznania historii i zabytków najbliższej okolicy, W ramach projektu odbędą się spotkania, warsztaty, zajęcia edukacyjne i sportowo-rekreacyjne. Zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, kulinarne, koronkarskie, plastyczne oraz muzyczne. Dnia 18 czerwca 2018 roku odbyło się z spotkanie z pilotem Panem Krzysztofem Rynieckim, zaś 20 czerwca zajęcia rzeźbiarskie z Panem Janem Wójkiewiczem. Spotkanie z pilotem przygotowała Elżbieta Kobus-Jasińska, z pasjonatem rzeźby - Izabela Gawrysiak. FOTO1>>>FOTO2>>>

Iwona Kanarek