Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Prymusi


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


LinkiLicznik wizyt na stronie:

Projekty unijne


 

Projekt edukacyjny „Krokus”
Uczniowie Zespołu szkół z Oddziałami In GIM , V a SP po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus”. Projekt ten na świecie funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. W ramach projektu szkoła nasza otrzymała cebulki żółtych krokusów. Kwiaty sadzone przez uczniów mają przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. To, że zakwitają jako jedne z pierwszych kwiatów na wiosnę, symbolizuje nadzieję i odradzające się życie. Realizacja projektu Krokus jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Unii Europejskiej. W Polsce projekt ten realizowany jest po raz piąty przez Muzeum Galicja z Krakowa. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacja, uprzedzeniami i nietolerancją. W naszej szkole projekt koordynują Magdalena Marczak i Dorota Ryniec Kilanowska . FOTO>>>
Magdalena Marczak
 
 
 
 
Komiksy, komiksy!
20 października 2015 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV-VI w ramach projektu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu. Tematyka warsztatów dotyczyła poszukiwania polskich superbohaterów - polski komiks w służbie edukacji kulturalnej. Prowadzący promowali także czytelnictwo wśród dzieci. Nauczyciele zyskali nowe narzędzia, które umożliwią im wykorzystanie polskich komiksów w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Zostali zainspirowani do przekazywania treści nauczania związanych z poznawaniem kultury narodowej przy wykorzystaniu komiksu, jako innowacyjnej formy materiałów edukacyjnych. Uczniowie prezentowali własnych polskich suberbohaterów, stworzonych w czasie zajęć, które prowadził wybitny rysownik – Tomasz Samojlik, autor takich komiksów jak :„Ryjówka przeznaczenie”, „Ostatni żubr”, „Bartnik Ignat i skarb puszczy”. W trakcie spotkania udostępniono uczniom komiksowe zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zajęcia prowadzili: dr nauk biologicznych, rysownik - Tomasz Samojlik, dr nauk humanistycznych - Michał Traczyk, wicedyrektor ds. zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu - Aleksander Gniot, Julia Karczewska - mgr Filologii Polskiej i Klasycznej. FOTO>>>
Dorota Ryniec-Kilanowska
 
 
 
 
„Entuzjaści edukacji” w ZS Kruszyn

Zespół Szkół w Kruszynie od czterech lat współpracuje ściśle z Instytutem Badań Edukacyjnych(IBE) w Warszawie. IBE jest wyspecjalizowaną placówką naukowo-badawczą Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzącą badania w całym kraju w zakresie jakości edukacji w Polsce. „Entuzjaści edukacji” to nowatorski projekt systemowy realizowany przy wsparciu środków EFS. Projekt trwa od 2009 roku do 2015 w etapach rocznych. W roku 2014 w projekcie uczestniczą 34 szkoły w kraju.
Badanie to składa się z:
- badania właściwego obejmującego obserwację 5 kolejnych zajęć z każdego przedmiotu w klasie VI - j. polskiego, historii, matematyki i przyrody,
- ankiety audytoryjnej uczniów klas szóstych,
- indywidualnych wywiadów pogłębionych z nauczycielami.
Dla szkoły uczestnictwo w takich badaniach to przede wszystkim dostęp do najnowszych zdobyczy nauk pedagogicznych, wymiana doświadczeń oraz możliwość skonfrontowania uzyskiwanych efektów z innymi placówkami w Polsce.
Więcej o projekcie systemowym „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” można znaleźć na stronie internetowej: www.eduentuzjasci.pl
Andrzej Nowacki - Dyrektor
 
 
 
 
Uczniowie klasy IIIa w dniach 9-13 grudnia 2013 roku uczestniczyli w projekcie Europejskie Forum Młodzieży współfinansowanym przez Unię Europejską. Uczniowie brali czynny udział w szkoleniu „Euroweek - Szkoła Liderów”. Szkolenie, odbyło się w malowniczej miejscowości Długopole Dolne, niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej i było prowadzone przez wolontariuszy z Francji, Turcji, Estonii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Czech, Indonezji, Białorusi, Rumuni. Na zajęciach uczniowie nauczyli się nowych umiejętności takich jak :prowadzenie debaty, konferencji prasowej, negocjacji, prezentacji i autoprezentacji. Ponadto uczniowie podczas prezentacji poznali bliżej kraje Unii Europejskiej. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim, dzięki temu uczniowie przełamali barierę językową i udoskonalili swoje umiejętności w zakresie komunikacji w j. angielskim. Było dużo nauki , ale też zabawy. Najbardziej podobała się wszystkim zabawa zwana „Culture Shock”, w czasie której wolontariusze przedstawiali po krótce zwyczaje, które panują w ich krajach. Wszyscy uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności. FOTO>>> FILMIK>>>

Anna Antosiewicz
 
 
 
 
Uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie zostali zakwalifikowani do projektu „Programowanie na start”, który realizowany jest w 25 szkołach w Polsce ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Uczniowie uczestniczą on-line w wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu programowania, rozwiązując zadania uczą się trudnej sztuki programowania, czyli zdobywają wiedzę i nabywają nowych umiejętności, które wykraczają poza podstawę programową w zakresie szeroko rozumianej informatyki.
Zajęcia odbywają się w soboty z wykorzystaniem sprzętu zgromadzonego w szkole dzięki programowi CYFROWA SZKOŁA, uczestniczy w nich grupa 20 uczniów, koordynatorem projektu w szkole jest nauczyciel informatyki Pan mgr Rafał Majchrzak.

Andrzej Nowacki - Dyrektor
 
 
 
 
Uczniowie SP w Kruszynie na Szlaku Orlich Gniazd 22-25.10.2012 r.
W ramach projektu „Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego - II edycja” uczniowie wyjechali na czterodniową wycieczkę na teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Wśród atrakcji były zamki wybudowane przez Kazimierza Wielkiego. Uczniowie przebywali w pensjonacie w Mirowie tuż obok ruin zamku. Najwięcej emocji wzbudził zamek Ogrodzieniec, wystawa – tortury średniowiecza, rekonstrukcje osady na Górze Birów, Jaskinia Głęboka i odrestaurowany zamek w Bobolicach. Z naszej szkoły wyjechało 29 uczniów. Opiekunem wycieczki była Dorota Ryniec-Kilanowska. FOTO>>>

p. Dorota Ryniec-Kilanowska

 
W naszje szkole zrealizowany został projekt pt. "W drodze do sukcesu". Projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach projektu systemowego POKL. 09.01.02-002/10 współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez SOSW Nr1 w Bydgoszczy.
Foto>>>
 

 
W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi realizowany był projekt "Przyjaznej Szkoły".Celem projektubyło: przygotowanie mieszkańców gminy Włocławek do samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw oraz korzystania z technologii informatycznych. Cele były zbieżne z Działaniami 9.5 Priorytetu IX Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego kapitał ludzki 2007 - 2013.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej:
www.inicjatywa-wiedza.pl

Wakacyjne kursy dla gimnazjalistów - "You can help" - kurs języka angielskiego+kurs pierwszej pomocy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy odbyły się 27.07.2009-11.08.2009 r .
Zakończenie - Foto>>>

Projekt "KROK KU SAMODZIELNOŚCI"
Centrum Edukacji i Pracy jest organizatorem programu "Krok ku samodzielności" realizowanego w ramach projektu "Droga do kariery". Projekt realizowany jest w dniach 26.06-13.07.2007 r. (Wyłączając soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy) Zakwalifikowało się 42 uczniów w dwóch grupach. Program przewiduje:
-60 godzin kursu języka angielskiego
-25 godzin doradztwa zawodowego

Foto>>