Samorząd Uczniowski

ZHP

PCK

UKS

Wolontariat

Sukcesy

Klasy

Przedszkole

Nauczyciele

Praca szkoły

Pedagog

Logopeda

Biblioteka

Archiwum

Linki

Poczta


Informacja dotycząca podziału dzieci do grup przedszkolnych - oddział 0 a i b
P.o. Dyrektora SPzOI w Kruszynie informuje, iż podział dzieci do klasy 0 w SPzOI w Kruszynie dokonano w dniu 1 IX 2020 r w obecności i z pomocą rodziców. Zaistniała pilna sytuacja utworzenia dwóch grup. Głównym kryterium był dobór (przez rodziców) uwzgledniający parytety koleżeńskie z uwagi na minimalizację stresu u dzieci. Ponadto uwzględniono podobnej ilości w grupie dziewczynek i chłopców.

Dorota Chylińska
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
w Kruszynie