Samorząd Uczniowski

ZHP

PCK

UKS

Wolontariat

Sukcesy

Klasy

Przedszkole

Nauczyciele

Praca szkoły

Pedagog

Logopeda

Biblioteka

Archiwum

Linki

Poczta


Zmiana w kalendarzu roku szkolnego
Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem edukacji zdalnej do okresu świątecznego i zmianą terminu ferii zaplanowane zostały następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego:
1. Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze do 21.12.2020
2. Przerwa świąteczna i ferie zimowe skumulowane - 24.12.2020 - 17.01.2021
3. Wystawienie ocen za I półrocze do 27.01.2021
4. Zebrania z rodzicami (zdalnie):
- 21.12.2020 godz. 16.00 - informacja o proponowanych ocenach nauczania i zachowania
- 04.02.2021 godz. 16.00 - informacja o osiągniętych wynikach uczniów w I semestrze 2020/21
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na wciąż zmieniającą i dynamiczną sytuację dotyczącą pracy placówek oświatowych, należy monitorować komunikaty MEN.
Mam nadzieję, że na miarę naszych możliwości, wspólnymi siłami, udało nam się sprawić, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji ułatwiliśmy sposób nauki i komunikacji on-line. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, otwarci na prośby, uwagi i potrzeby.
Przypominam telefon do szkoły: 54 252 84 16 oraz mail: dyrektor@spkruszyn.pl
Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia.

Dorota Chylińska
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
w Kruszynie

Informacja dotycząca podziału dzieci do grup przedszkolnych - oddział 0 a i b
P.o. Dyrektora SPzOI w Kruszynie informuje, iż podział dzieci do klasy 0 w SPzOI w Kruszynie dokonano w dniu 1 IX 2020 r w obecności i z pomocą rodziców. Zaistniała pilna sytuacja utworzenia dwóch grup. Głównym kryterium był dobór (przez rodziców) uwzgledniający parytety koleżeńskie z uwagi na minimalizację stresu u dzieci. Ponadto uwzględniono podobnej ilości w grupie dziewczynek i chłopców.

Dorota Chylińska
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
w Kruszynie