Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Prymusi


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


LinkiNeurologopeda mgr Violetta Łojewska

 
Od Homera do Tolkiena, czyli książka dawniej i dziś - po raz drugi

Pod takim tytułem odbył się 9 X 2018 turniej, w którym po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział. Organizatorami byli: Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku oraz Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Konkurs miał na celu aktywizację dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań, wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami; budowanie świadomości czytelniczej, kształcenie poczucia odpowiedzialności za rozwój kompetencji czytelniczych wśród uczniów; budzenie wrażliwości na piękno i wartości ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu; stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej literaturą; przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych - kl. IV-VIII oraz uczniowie III klasy gimnazjalnej z Włocławka i okolic posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.) lub ogólne trudności w nauce. Naszą Szkołę reprezentował dwuosobowy zespół. Do turnieju, który odbył się w Filii nr 11 MBP w CK BROWAR B, stanęło 15 zespołów. Zadania zostały przygotowane przez bibliotekarzy ze wspomnianej filii, którzy czuwali również nad stroną organizacyjną. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy, a najlepsi dodatkowo nagrody. Zaszczytne I miejsca zajęły nasze uczennice IVa - Anna Lewandowska, Natasza Sikorska, wyróżnienie zdobyły Amelia Nyks i Otylia Malesa z VIII klasy. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział. Opiekun: Violetta Łojewska FOTO>>>
 

 


„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym. więcej>>> FOTO>>>
 

   
   
   
   

 
Celem konkursu „Moja ulubiona historyjka obrazkowa” jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych. Do konkursu przestąpili: Anna Lewandowska, Lena Majchrzak, Julia Górecka, Maja Bliźniuk, Jakub Wawrzonkowski, Aleksandra Trzeciak, Alicja Herman, Wanessa Nowak, Lena Pawłowska oraz Wiktor Kapuściński. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi nastąpi do 21 dni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej sp216waw.edupage.org FOTO>>>
 

 
06 czerwca 2016 roku klasa Ia i uczniowie zajęć logopedycznych uczestniczyli w wycieczce Warsztatowej do Telewizji „Kujawy” we Włocławku. Zwiedzili studio telewizyjne oraz pomieszczenie, w którym odbywa się montaż. Poznali tajniki pracy reportera i montażysty. Sami prowadzili program. Uczniowie z entuzjazmem przyjęli wiadomość, że w telewizji „Kujawy” zostanie wyemitowany specjalny materiał o naszej wizycie. Ta wycieczka była niezwykłym przeżyciem. Dzięki niej uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o organizacjię pracy w telewizji i środkach masowego przekazu. Zapoznali się z pracą dziennikarza, prezentera telewizyjnego Teraz już wiedzą, że to co oglądają przed telewizorami, to wielogodzinna trudna praca, wielu dziennikarzy.
Opiekunowie: Violetta Łojewska, Alicja Prochno FOTO>>>
 

 
W dniu 19.05.2016r. odbyły się warsztaty logopedyczne pod hasłem „Głoski na wesoło” W zajęcia udział wzięła ludowa artystka p. Agnieszka Przybysz, która przygotowała dla dzieci puzzlowe głoski. Każdy uczestnik tworzył własną kompozycję głoskową. Celem warsztatów było spojrzenie inaczej na ćwiczone głoski przez uczniów. Dzieci poszukiwały własnego stylu, uczyły się wytrwałości i odpowiedzialności, współpracy w zespole. Takie warsztaty pozwalają dzieciom wyrównywać poprawną wymowę, która jest tak ważna w każdym przedziale wiekowym człowieka. Twórczość słowna, artystyczna jest bogatym źródłem satysfakcji i własnego rozwoju. FOTO>>>
 

 
Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych. FOTO>>>
 

 

 
 
W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowany był Program Edukacyjny zainicjowany przez Jurka Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”, zaś patronat honorowy sprawuje Minister Edukacji Narodowej RP. Uczniowie z klas 0-I-III zapoznawali się ze sposobami udzielania pierwszej pomocy. Dzieci utrwalały znane już numery telefonów alarmowych, uczyły się udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Podczas zajęć wszyscy bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli układanie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej oraz wdechy i uciski ratownicze. Dzieci poznały elementy łańcucha życia i sposoby powiadamiania służb ratunkowych o niebezpieczeństwie. Każdy uczestnik programu otrzymał na pamiątkę podręcznik, który przypomina o sposobach udzielania pierwszej pomocy oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Najważniejszym jednak przesłaniem tego programu było uświadomienie dzieciom, że każdy z nas może uratować drugiemu człowiekowi życie, nawet małe dziecko - wykonując telefon do odpowiednich służb ratunkowych. Nasi uczniowie to już wiedzą. Zajęcia poprowadziły uczennice: Aleksandra Rucińska , Maja Panasiuk, Magdalena Ozarzewska, Agnieszka Filasiak. Koordynatorzy programu: Violetta Łojewska, Tomasz Szmajda. FOTO1>>> FOTO2>>>
 

 
Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. Dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli niewątpliwie wpływa na skuteczną realizację zadań szkoły. Dlatego tak ważne są zdrowe i regularne posiłki. Dla realizacji tych zadań, niezbędne jest podjęcie działań, w zakresie wspierania kształtowania nawyków zdrowego żywienia uczniów .W tym celu w dniu 22 kwietnia br. wzięliśmy udział w konkursie „ZDROWE ŻYWIENIE W SZKOŁACH” zorganizowany przez Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku. Naszą szkołę reprezentował Mateusz Reniecki uczeń gimnazjum. Zadania konkursowe przebiegały dwuetapowo. Pierwsza część dotyczyła wiedzy, był to test na temat zdrowego odżywiania, druga przygotowanie owocowego deseru. Młodzież wykazała się niezwykłą inwencją twórczo-kulinarną. Opiekun Violetta Łojewska. FOTO>>>
 

 
1 kwietnia 2016 roku uczniowie gimnazjum wzięli udział w spotkaniu poświęconemu profilaktyce HIV i AIDS. Prelekcję przeprowadziła: Anna Cichocka i Klaudia Kędzierska. Głównym celem zajęć było dostarczenie młodzieży rzetelnych informacji na temat choroby, sposobów unikania zakażenia wirusem HIV, a także praw chorych osób. Uczniowie w czasie prelekcji uzyskali wiedzę na temat HIV - ludzkiego wirusa upośledzenia odporności, który jest przyczyną choroby AIDS. Młodzież dowiedziała się, że z HIV można żyć wiele lat, nie wiedząc o swoim zakażeniu, natomiast AIDS jest późnym stadium zakażenia wirusem HIV. Poznała również objawy i sposoby funkcjonowania osoby zakażonej wirusem. Zajęcia były nie tylko cenną lekcją wiedzy na temat choroby, ale także tolerancji dla innych. ADIS jest niewątpliwie jedną z najniebezpieczniejszych chorób w XXI wieku, która stanowi poważny problem społeczny, szczególnie w krajach rozwijających się. Jednak jest nadzieja dla chorych. Osoby, u których wcześniej wykryje się wirusa i włączy się terapię, mogą prowadzić normalne życie prywatne i zawodowe.
Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia Znakiem solidarności z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS jest czerwona wstążeczka. Nasi uczniowie otrzymali takie wstążeczki i broszurki HIV i ADIS które były noszone w dniu warsztatów.
Organizator warsztatów Violetta Łojewska FOTO>>>
 

 
22 marca bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie odbyły się warsztaty plastyczne w których udział wzięły dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne. Zajęcia poprowadziła utalentowana artystka p. Agnieszka Przybysz. Dzieci przygotowały metodą decopage świąteczne pisanki i baranki Wielkanocne. Ta ciekawa forma wymagała od dzieci umiejętności manualnych, precyzyjności ruchowej, koncentracji uwagi. Precyzyjne ruchy rąk są jednymi z najbardziej skomplikowanych, a od ich rozwoju zależy rozwój m.in. rozwój artykulacji i, co za tym idzie szeroko pojętej komunikacji. Kreatywne warsztaty przebiegały w ciepłej serdecznej atmosferze. FOTO>>>
 

 
W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” cyklicznie w gabinecie logopedycznym odbywają się zajęcia głośnego czytania.
Motto:
„Jakie ziarno w serca Wasze padnie...takim będzie późniejsze żniwo”
(St. Jachowicz - Dziennik dla dzieci)
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom! FOTO>>>
„Cała Polska czyta dzieciom”
Violetta Łojewska
 

 
X Turniej Świadomości Dysleksji
3 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Turnieju Świadomości Dysleksji pod hasłem „Eko-lada, czyli ekologiczne zakupy”. Turniej zorganizowany był w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Miał na celu przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Świadomości Dysleksji, aktywizację dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu do wspólnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, wyzwalania w uczniach radości i poczucia własnej wartości, nabywania wiary we własne możliwości i siły. Konkurs składał się z gry dydaktycznej w której dwóch uczniów - Joanna Pacholska i Mateusz Szwed wspólnie rozwiązywali zadania. W części plastycznej Agnieszka Filasiak i Magdalena Ozarzewska miały do wykonania „Ekologiczną torbę”. Organizator Konkursu - Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku - zapewniły dzieciom poczęstunek, dyplomy i nagrody. FOTO>>>
Violetta Łojewska