Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Prymusi


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


LinkiKrótka historia szkoły:

Początki szkolnictwa podstawowego - elementarnego w Kruszynie sięgają czasów przedwojennych, kiedy to istniała w Kruszynie szkoła 4 klasowa. Po II wojnie światowej w 1948 roku formalnie rozpoczyna funkcjonowanie 7 klasowa szkoła podstawowa. W 1967 roku oddany zostaje do użytku nowy budynek szkoły w ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie chrztu Polski”, czyli tzw. „tysiąclatka” (obecny budynek szkoły). Po reformie administracyjnej w 1974 w Kruszynie powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna. W następnych latach w wyniku wielu pomysłów na oświatę raz funkcjonował zespół szkół, potem szkoła podstawowa. W roku 1999 w wyniku reformy systemu edukacji powstało w Kruszynie gimnazjum, które funkcjonowało w tym samym budynku co szkoła podstawowa.

Od 1 września 2008 roku utworzono na bazie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Utworzono także oddziały integracyjne w szkole podstawowej. W 2009 r. utworzono na bazie oddziału zerowego przy SP całodzienne oddziały przedszkolne. W dniu 7 czerwca 2010 r. nadano Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie imię Polskich Noblistów, rodzice ufundowali sztandar. Od 1 września 2012 r. w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Od 1 września 2017 roku Zespół szkół został przekształcony w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów. W czerwcu 2018 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną.