Samorząd Uczniowski

ZHP

PCK

UKS

Wolontariat

Sukcesy

Klasy

Przedszkole

Nauczyciele

Praca szkoły

Pedagog

Logopeda

Biblioteka

Archiwum

Linki

Poczta

Nauczyciele 2019/2020


Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot / pełniona funkcjaStopień awansu zawodowego
mgr Iwona Kanarek język polski, oligofrenopedagog, Dyrektor Szkoły Podstawowej nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Chylińska matematyka, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Antosiewicz język angielskinauczyciel dyplomowany
mgr Paweł Bieńkowski biologia, chemia, oligofrenopedagognauczyciel mianowany
Monika Bednarska wychowanie przedszkolnenauczyciel kontraktowy
mgr Helena Cichocka edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Dominik Chojnacki wychowanie fizyczne nauczyciel dyplomowany
mgr Mariusz Chyliński wychowanie fizycznenauczyciel dyplomowany
mgr Anna Dybalska-Grenz edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju, logopedanauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Gawrysiak język angielski, oligofrenopedagog, rewalidacjanauczyciel kontraktowy
mgr Elżbieta Gąsiorowska język polski, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze nauczyciel dyplomowany
mgr Sławomir Gliszczyński wychowanie fizycznenauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Golińska pedagog, doradca zawodowy nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Iwańska język polski, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Jetter język niemieckinauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kacprzak zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, plastyka, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Kawińska przyroda, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
ks. mgr Karol Kolenda religia nauczyciel kontraktowy
mgr Alicja Kołodziej geografia, biologia, przyroda, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Natalia Lewandowska psycholog szkolnynauczyciel stażysta
mgr Violetta Łojewska logopeda, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Urszula Łukomska język angielskinauczyciel dyplomowany
mgr Rafał Majchrzak muzyka, informatyka, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Malinowska edukacja wczesnoszkolnanauczyciel mianowany
mgr Magdalena Marczak biblioteka, historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻnauczyciel dyplomowany
Joanna Olszewska nauczyciel wspierający nauczyciel kontraktowy
mgr Agata Pacholska religianauczyciel dyplomowany
mgr Wiesław Paradowski matematykanauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Prochno edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Sławomir Rewers matematyka, fizyka, robotyka, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Rębowska matematyka, świetlica nauczyciel mianowany
mgr Dorota Ryniec-Kilanowska historia, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Ewelina Spychalska wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog nauczyciel mianowany
mgr Monika Syropiatko edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel kontraktowy
mgr Tomasz Szmajda język polski, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Strzelecka nauczyciel wspierający, rehabilitacja ruchowa nauczyciel dyplomowany
mgr Violetta Szymańska wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Zawadzka wychowanie przedszkolnenauczyciel mianowany
mgr Ewa Zjawińska edukacja wczesnoszkolnanauczyciel dyplomowany