Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Prymusi


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


Linki
Nauczyciele 2018/2019


Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot / pełniona funkcjaStopień awansu zawodowego
mgr Iwona Kanarek język polski, oligofrenopedagog, Dyrektor Szkoły Podstawowej nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Chylińska matematyka, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Antosiewicz język angielskinauczyciel dyplomowany
mgr Paweł Bieńkowski biologia, chemia, oligofrenopedagognauczyciel mianowany
mgr Helena Cichocka edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
Monika Bednarska wychowanie przedszkolnenauczyciel stażysta
mgr Anna Dydalska-Grenz edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju, logopedanauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Gawrysiak język angielski, oligofrenopedagog, rewalidacjanauczyciel kontraktowy
mgr Sławomir Gliszczyński wychowanie fizycznenauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Golińska pedagog, doradca zawodowy nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Iwańska język polski, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kacprzak zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, plastyka, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Kawińska przyroda, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Kobus-Jasińska język polski, oligofrenopedagog, język polski, surd, tyfloopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Kołodziej geografia, biologia, przyroda, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Violetta Łojewska logopeda, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Urszula Łukomska język angielskinauczyciel dyplomowany
mgr Rafał Majchrzak muzyka, informatyka, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Malinowska edukacja wczesnoszkolnanauczyciel mianowany
mgr Magdalena Marczak biblioteka, historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻnauczyciel dyplomowany
Joanna Olszewska nauczyciel wspierający nauczyciel stażysta
mgr Lidia Rębowska świetlica nauczyciel mianowany
mgr Agata Pacholska religianauczyciel dyplomowany
mgr Wojciech Palczewski matematyka, oligofrenopedagognauczyciel mianowany
mgr Wiesław Paradowski matematykanauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Prochno edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
mgr Sławomir Rewers matematyka, fizyka, robotyka, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Ryniec-Kilanowska historia, oligofrenopedagognauczyciel dyplomowany
ks. mgr Karol Kolenda religia nauczyciel kontraktowy
mgr Ewelina Spychalska wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Strzelecka nauczyciel wspierający, rehabilitacja ruchowa nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Szmajda język polski, oligofrenopedagog nauczyciel dyplomowany
mgr Violetta Szymańska wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog nauczyciel mianowany
mgr Piotr Wawrowski język niemieckinauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Zawadzka wychowanie przedszkolnenauczyciel mianowany
mgr Bożena Ziółkowska wychowanie przedszkolnenauczyciel mianowany
mgr Ewa Zjawińska oddział przedszkolnynauczyciel dyplomowany
mgr Mariusz Chyliński wychowanie fizycznenauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Gąsiorowska zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Syropiatko edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel stażysta
mgr Tomasz Szablewski wychowanie fizyczne nauczyciel kontraktowy