Uczniowie

Samorząd Uczniowski


ZHP


PCK


UKS


Wolontariat


Sukcesy


Klasy


Przedszkole


Nauczyciele

Uczą nas


Praca szkoły


Pedagog


Logopeda


Biblioteka


Zebrania z Rodzicami


Info

Archiwum


Galerie zdjęć


Projekty unijne


Społeczeństwo lokalne


Zielone Szkoły


Linki


Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”

  Prezes UKS „As Kruszyn” - mgr Dorota Chylińska
 

1% dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn”
Szanowni Państwo!!! Przekażcie 1% dla naszych sportowców!!! Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyśmy korzystając z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku wspólnie nieśli pomoc naszym dzieciom!
Prosimy!!!
Wpisz w poz. 137 Numer KRS 0000121592
oraz
w poz. 139 naszą nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” ul. Szkolna15, 87-853 Kruszyn

 

Celem głównym zadania pn. „Zdrowo, sportowo, solankowo” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” jest poszerzanie wiedzy na temat zdrowia - wskazanie drogi zdrowego żywienia, rozwijanie zainteresowań, a także korygowanie wad postawy. Zadanie realizowane przez nasze stowarzyszenie daje możliwości czynnego spędzania czasu wolnego grupie dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat z terenu powiatu włocławskiego podczas systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych- fitness, gimnastyki korekcyjnej, warsztatów pn. „Zdrowo jemy i pijemy, wtedy dobrze się czujemy” oraz trzydniowej wycieczki do Ciechocinka. Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, uspołecznianie i przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych oraz wiedzy z tym związanej. Poprzez udział w warsztatach zdrowego żywienia, spotkaniu z dietetykiem i przedstawicielami firm produkujących zdrową żywność dzieci integrują się, kształtowane są pozytywne relacje w grupie, polepszona zostanie baza sportowa klubu, poprzez zakup sprzętu sportowego. Zadanie trwa do 30.11.2018r.
Dorota Chylińska
 

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” realizuje obecnie program współfinansowany przez Gminę Włocławek pn. „Zdrowo i sportowo”. Każdy człowiek powinien wiedzieć, że koncentracja na zdrowiu i jego pomnażaniu to jedno z najważniejszych zadań. Stowarzyszenie nasze stara się przeciwdziałać złym nawykom, a także sprostać potrzebom lokalnego społeczeństwa i od wielu lat proponuje dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne dla wszystkich chętnych dzieci. Nie jest to sport wyczynowy, tylko propozycja zajęcia wolnego czasu w formie czynnego wypoczynku, a także poszerzania wiedzy i zainteresowań dzieci . Realizując założenia projektu „Zdrowo i sportowo”, dzieci i młodzież pod opieką dorosłych, ma okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, w grupie, bezpiecznie i twórczo, spędzają aktywnie czas wolny, rozwijają swoje umiejętności poznawcze, społeczne i sportowe. Głównym założeniem proponowanych zajęć jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań, nie tylko tych sportowych, ale także tych ukierunkowanych na zdrowie. Chcemy pokazać inne możliwości, wskazać inną drogę, aby rozwijać wszechstronnie i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Głównym naszym celem jest jednak pobudzenie dzieci i młodzieży do spędzania czasu wolnego z dala od komputerów i tabletów. Wiedząc, że stymulatorem biologicznym organizmu jest właśnie ruch a aktywność ruchowa pociąga za sobą doskonalenie budowy i funkcji pracujących narządów, chcemy wzmacniać młode organizmy, kształtować i usprawniać je pod względem fizycznym i psychicznym.
Dorota Chylińska
 

„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” - tak napisano w uchwale, w której Sejm RP ogłosił rok 2018 - rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W dokumencie podkreślono, że to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Sejm RP złożył także hołd pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Taką cechą charakteryzowali się Ojcowie Niepodległości - Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witosa, Wojciech Korfanty czy Ignacy Daszyński. Pragniemy w tak szczególny rok zarazić naszych podopiecznych postawą patriotyczną, poszerzyć ich zainteresowania i horyzonty myślowe, stąd nasz pomysł na projekt pn. ”Śladami Piłsudskiego”, twórcy Legionów Polskich, działacza społecznego i niepodległościowego, żołnierza, polityka, męża stanu, twórcy Organizacji Bojowej PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownika Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu, od 11 listopada 1918 naczelnego wodza Armii Polskiej, Naczelnika Państwa, pierwszego marszałka Polski, dwukrotnego premiera Polski. Chcemy poza sportem, który jest naszym celem nadrzędnym, pokazać młodzieży inne wartości, zaszczepić nową wiedzę, zainteresować historią. Wierzymy, że połączenie sportu z historią może dać zaskakujące efekty, gdyż młodzież nasza jest bardzo ciekawa świata i otwarta na nowe propozycje. Dlatego proponujemy im prowadzone na terenie szkoły przy której działa nasz klub, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe nastawione na sprawność fizyczną przygotowującą do funkcjonowania w społeczeństwie czy zajęcia integracyjne- karaoke pn.: „Pieśni patriotyczne”, na których uczymy dzieci pieśni, które każdy Polak znać albo chociaż słyszeć powinien. Głównym punktem realizowanego zadania był 8 dniowy wyjazd wakacyjny - „Śladami Piłsudskiego” do Augustowa z wycieczką do Wilna i Druskiennik, miejsc ściśle związanych z naszym wielkim, polskim przywódcą. Projekt skierowany jest do 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży, członków naszego stowarzyszenia. Z racji tego, że klub nasz działa przy szkole integracyjnej w zadaniu uczestniczą również dzieci z dysfunkcjami. Zadanie trwa do 26.10.2018r.
Dorota Chylińska
 

Odbiorcami kolejnego działania współfinansowanego przez Gminę Włocławek pn. „Turniejowo na sportowo.” są dzieci w wieku szkolnym, 10-13 lat, mieszkańcy Gminy Włocławek oraz pobliskich gmin, uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, którym proponujemy możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poszerzającego ich wiedzę i zainteresowania. Uzyskując dotacje na realizacje zadania, młodzież ma okazję spotykać się, w grupie bezpiecznie i twórczo spędzać aktywnie czas wolny, rozwijać swoje umiejętności społeczne i sportowe. W czasie turniejów, które organizujemy dzieci mogą poznać się w innym niż szkoła środowisku, nabierają pewności siebie, poznają nowych kolegów, a przede wszystkim odpoczywają i dobrze się bawią w grupie rówieśników. Spotkania takie dają dzieciom inne, ciekawsze możliwości spędzania czasu wolnego. W zadaniu naszym mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Od lat, Klub nasz jest otwarty na takie osoby, gdyż działamy przy szkole będącej jednostką integracyjną oraz wychodzimy z założenia, że wszyscy powinni mieć szanse na swój rozwój. Spotkania, które proponujemy otwierają nowe możliwości dzieciom, uczą poznać smak zwycięstwa lub porażki, pozwalają na zrównanie startu i szans w dorosłym życiu, a także mamy nadzieję, podniosą ich potrzeby i aspiracje życiowe. Pierwszy turniej zakończył się remisem, gdyż potraktowany był jako spotkanie towarzyskie, aby dać możliwość dziewczętom wdrożenia się do poważnej turniejowej rywalizacji. Życzymy powodzenia na kolejnych rozgrywkach.FOTO>>>
Dorota Chylińska
 

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” realizuje w tym roku kolejny autorski projekt współfinansowany przez województwo kujawsko-komorskie pod nazwą: „Czas na eko-kije”. Jednym z elementów projektu były warsztaty twórcze, podczas których, pod czujnym okiem pani Magdaleny Marczak, uczestnicy opracowali i wykonali logo projektu, które zostało umieszczone na koszulkach zakupionych dla dzieci. Przeprowadzony został również konkurs na plakat ekologiczny pod nazwą: „Ruch to zdrowie”. Najważniejszym jednak elementem w/w projektu był wakacyjny wyjazd 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży do Siemianówki w okolicach Białowieży. Podczas obozu uczestnicy, oprócz ciężkich treningów i marszów z kijkami po okolicy, zwiedzili ciekawe miejsca. Były to, np. Ciechanów, Białystok, Tykocin, Supraśl, Hajnówka, Białowieża. Uczniowie przemaszerowali także Szlakiem Dębów Królewskich oraz odwiedzili Kruszyniany. W ramach odpoczynku po wysiłku fizycznym, trenerzy-pani Dorota Czapska i pan Mariusz Chyliński - zaoferowali dzieciom odnowę biologiczną w aquaparku. Wyjazd zakończył się ogniskiem przygotowanym przez panią Helenę Cichocką. Wyprawa była bardzo udana. Wszyscy wrócili wypoczęci i zadowoleni.
Dorota Chylińska
 

W imieniu własnym oraz Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego \"As Kruszyn\" oraz Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole serdecznie dziękujemy Darczyńcom, którzy przeznaczyli swój odpis 1% od podatku za 2015 rok dla naszego Stowarzyszenia.

Dorota Czapska

W bieżącym roku realizowaliśmy również zadanie współfinansowane prze Gminę Włocławek „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2016 roku”. W ramach tego zadania odbyły się bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia w czasie wolnym od nauki, dla członków UKS „As Kruszyn” z zakresu piłki siatkowej, aerobiku oraz zespołowych gier sportowych. Zajęcia prowadzone w ramach projektu miały na celu rozwijanie umiejętności sportowych oraz poszerzanie zainteresowań u 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat oraz raz w tygodniu zajęcia otwarte dla absolwentów i rodziców- aerobik. W zajęciach sportowych mogły uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, które zgłosiły się i przyniosą pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach, pierwszeństwo miały dzieci z biednych rodzin i z dysfunkcjami. Dorośli podpisali deklaracje o chęci udziału w zajęciach, oraz oświadczenia o stanie zdrowia. Zajęcia rekreacyjne odbywały się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie a od września, ze względu na remont, na małej sali w szkole. W roku szkolnym 2016/2017 dzięki życzliwości Rady Gminy Włocławek oraz pani Ewie Braszkiewicz , wójtowi Gminy Włocławek w naszej szkole powstała klasa sportowa, gdzie młodzi sportowcy doskonalą swoje umiejętności z zakresu piłki nożnej - chłopcy i piłki siatkowej - dziewczęta. Obecnie zajęcia odbywają się w wynajętej sali gimnastycznej w Wilkowicach, ale już niedługo dzieci będą miały okazję ćwiczyć na nowej hali sportowej budowanej przy naszej szkole. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

W bieżącym roku szkolnym Klub nasz realizował ogólnopolski program „Klub” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym celem naszego zadania było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 48 osobowej grupy dzieci i młodzieży z naszego terenu wiejskiego, wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej podczas udziału ich w popołudniowych zajęciach sportowych. Dodatkowymi celami, które osiągnęliśmy to poszerzanie wiedzy i zainteresowań członków UKS „As Kruszyn”, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie relacji w grupie rówieśniczej, poprzez udział w zajęciach grupowych, grach i zabawach zespołowych, a także kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych i przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, czyli zasady zrównoważonego rozwoju uczniów w warunkach różnych od szkolnych. Realizując założenia projektu, dzieci i młodzież, pod opieką dorosłych, miała okazję uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach popołudniowych. W grupie, bezpiecznie i twórczo, spędzili aktywnie czas wolny, rozwinęli swoje umiejętności sportowe, poznawcze i społeczne. Udział w zajęciach sportowych pozwolił na zrównanie startu i szans dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich w dorosłym życiu, a także mamy nadzieję, podniósł ich potrzeby i aspiracje życiowe. Zajęcia te dały dzieciom inne, ciekawsze możliwości spędzania czasu wolnego odciągając ich od telewizorów i tabletów. 48 członków stowarzyszenia wyposażonych zostało w zasób wiedzy i umiejętności na temat organizowania sobie czasu wolnego w formie czynnego wypoczynku, podniósł poziom świadomości społecznej, odegrania swojej roli w społeczeństwie, wyeliminował zachowania aspołeczne poprzez udział w grupowych zajęciach rekreacyjnych, dzieci zaczerpnęły dobre wzorce społeczne. Grupa dzieci uczestniczących w projekcie, miała okazję zintegrować się, co przyczyni się do lepszej współpracy podczas zajęć i meczów, doświadczyli prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, a także ukształtowali pozytywne postawy prozdrowotne, które zaowocują w przyszłości dbałością o zdrowie.

Dorota Czapska

Kolejne zadanie współfinansowane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie realizowane przez Nasz Klub w 2016 roku nosiło nazwę „Historię szanuje, sport trenuje”. Projekt nasz miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego, młodzieży w wieku 13 - 19 lat poprzez działania polegające na uspołecznieniu dzieci i młodzieży, szczególnie tej zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz z dysfunkcjami. Poprzez udział w zajęciach proponowanych przez klub, rozwijaliśmy zainteresowania, poszerzaliśmy wiedzę historyczną młodzieży, kształtowaliśmy postawy społeczne, staraliśmy się dawać dobre wzorce zdrowego i aktywnego stylu życia. Wychodzimy z założenia, że trening umysłu jest równie ważny jak i trening ciała, jak nie ważniejszy, dlatego oprócz zajęć sportowych zaproponowaliśmy warsztaty historyczne, które pozwoliły zgłębić wiedzę o miejscach, z których pochodzimy. Uważamy, że zrozumienie historii jest niezbędne do zrozumienia czasów, w których żyjemy teraz. Podczas realizacji zadania pn.„Historię szanuje, sport trenuję„ utworzyliśmy dwie grupy i prowadziliśmy rekreacyjne zajęcia popołudniowe w wymiarze 2 godz., dla każdej grupy, z nastawieniem na piłkę siatkową dla dziewcząt oraz piłkę nożną dla chłopców. Odbyły się również cztery trzygodzinne, historyczne spotkania warsztatowe, na których młodzież samodzielnie opracowała i przedyskutowała wiadomości związane z danym miejscem, które później odwiedziliśmy. Następnie odbyły się cztery wyjazdy weekendowe dla wszystkich uczestników projektu, szlakiem walk podczas II wojny światowej. Podstawowym celem tego projektu była popularyzacja miejsc w naszym województwie związanych z historią lat 1939-1984 oraz prezentacja mieszkańców regionu walczących o niepodległą Polskę. W trakcie zgrupowań wyjazdowych odkrywaliśmy historyczne atrakcje województwa kujawsko- pomorskiego oraz doskonaliliśmy umiejętności techniczne i taktyczne danej gry zespołowej. Odwiedziliśmy: Bydgoszcz(tu: organizacja konspiracyjna „GRUNWALD”, bitwa pod Świekatowem),Tucholę (boje nadgraniczne w Kęsowie, szlakiem walk partyzantów AK w Borach Tucholskich),Toruń( mord na Polakach w lasach Barbarki, obrona miasta)oraz Chełmno(forty chełmińskie, mord na pacjentach szpitala w Świeciu). Głównym rezultatem zadania jest poszerzanie wiedzy, rozwinięcie zainteresowań turystyczno- historycznych na temat naszego regionu, podtrzymywanie i pielęgnowanie polskich tradycji narodowych oraz szacunek dla nich. Dzieci zintegrowały się, poznały zasady zrównoważonego rozwoju w warunkach różnych od szkolnych. Staraliśmy się połączyć zajęcia sportowo - rekreacyjne z zajęciami historycznymi, aby poszerzyć horyzonty działania i myślenia członków naszego klubu, przez co rozwinęliśmy proces przygotowania dzieci i młodzieży do życia w obrębie szeregu grup i złożonych stosunków społecznych. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Energia była, jest i zawsze będzie potrzebna ludziom, zarówno energia elektryczna jak i ta niezbędna sportowcom do trenowania, a co za tym idzie, osiągania jak najlepszych wyników. Stąd nasz nowy pomysł na projekt pn: „Więcej energii, czyli poznajemy tamy i o kondycje dbamy”, który realizowaliśmy ostatnio. Źródła energii można podzielić na dwie zasadnicze grupy: źródła odnawialne, których zasoby same ulegają odnowieniu i nieodnawialne, których wykorzystanie postępuje szybciej niż naturalne odtwarzanie. Pogłębiając wiedzę, zajęliśmy się tymi odnawialnymi czyli alternatywnymi źródłami energii pozyskiwanymi niezależnie od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Podczas realizacji projektu dowiedzieliśmy się także jakie jest zapotrzebowanie na energię sportowców, czyli utrzymanie poprawnego bilansu energetycznego w organizmie, który w sporcie jest zwiększony i wykazuje zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sportowymi. „Więcej energii, czyli poznajemy tamy i o kondycje dbamy” to projekt mający na celu rozwijanie zainteresowań sportowych i wiedzy na temat poprawnego bilansu energetycznego dla trenującej młodzieży oraz poszerzanie wiadomości o alternatywnych źródłach energii elektrycznej, podczas udziału w zajęciach pozalekcyjnych u 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Podczas realizacji projektu młodzież brała udział w cyklicznych zajęciach sportowych z zakresu piłki siatkowej, odbyły się warsztaty ekologiczne, w czasie wyjazdu wakacyjnego zwiedziliśmy zaporę wodną nad Soliną oraz w czasie wycieczki rowerowej pobliskie fermy wiatrakowe, a także odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska, od którego dowiedzieliśmy się, jakie jest zastosowanie systemów solarnych czy pomp ciepła. Realizując projekt poszerzyliśmy wiedzę oraz rozwinęliśmy zainteresowania naszych członków zarówno te sportowe jak i ogólne, życiowe, ekologiczne. Wskazaliśmy im możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii elektrycznej takich jak: elektrownie wodne, fermy wiatrakowe, okna solarowe oraz pokazaliśmy drogę trenującej młodzieży w ustaleniu równowagi pomiędzy energią przyjmowaną, a wydatkowaną, gdyż odstępstwo od tej równowagi, utrzymujące się w dłuższym czasie, może doprowadzić do wycieńczenia organizmu lub do nadwagi i otyłości. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

16.09. 2016r w naszej szkole odbył y się finały rozgrywek między klasowych w piłkę siatkową w ramach obchodzonego Europejskiego Tygodnia Sportu. W rozgrywkach uczestniczyły wszystkie klasy gimnazjalne, drużyny stanowili uczniowie jednej klasy zarówno dziewczęta jak i chłopcy, Poziom był bardzo wyrównany a zabawa znakomita. Pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego pana Sławomira Gliszczyńskiego oraz pana Mariusz Chylińskiego wszyscy świetnie się bawili i doskonalili swoje umiejętności siatkarskie. Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Mityng lekoatletyczny SP Wielgie FOTO>>>
 

W styczniu i lutym trwały finały szkolnych zawodów sportowych w piłkę siatkową. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie może pochwalić się kolejnymi sukcesami w tej dyscyplinie. Od wielu lat jesteśmy w czołówce Powiatu Włocławskiego zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, co potwierdziliśmy i w tym roku. Wiele lat systematycznej pracy pozalekcyjnej daje dobre rezultaty. W bieżącym roku szkolnym dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie zajęły II miejsce w powiecie pokonując koleżanki z Baruchowa, Smólnika, Kowala, Lubienia Kujawskiego oraz Chodcza. Przegrały tylko jeden mecz z dziewczętami z Lubrańca. Identyczna sytuacja miała miejsce podczas rozgrywek dziewcząt z gimnazjum, tym samym ,reprezentantki Gimnazjum w Kruszynie musiały zadowolić się także II miejscem w powiecie. Chłopcy z podstawówki ulegli kolegom z Kowala i w tym roku nie awansowali do rozgrywek powiatowych, natomiast reprezentanci Gimnazjum w Kruszynie po wygraniu rozgrywek grupowych (pokonali Baruchowo) i bardzo zaciętej i wyrównanej walce na zawodach powiatowych zajęli ostatecznie III miejsce ustępując kolegom z Brześcia Kujawskiego i Chocenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wielkie serce , pracę i oddanie. Cieszymy się bardzo, ze siatkówka stała się bardzo popularną i chętnie uprawianą dyscypliną sportową w naszej szkole. Opiekunowie i trenerzy - Dorota Czapska, Sławomir Gliszczyński FOTO1>>> FOTO2>>> FOTO3>>>
Dorota Czapska
 

W dniach 18.01.-23.01.2016r. członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn” przebywali na zgrupowaniu sportowo-rekreacyjnym w Zakopanem. Podczas obozu prowadzone były zajęcia sportowe z zakresu piłki siatkowej , ale przede wszystkim nastawieni byliśmy na dobry i aktywny wypoczynek połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach i snowboardzie. Zajęcia integracyjne, świetlicowe, pogadanki profilaktyczne, spacery i wycieczki po okolicy to tylko część zajęć realizowanych podczas zgrupowania. Po raz kolejny Zarząd Klubu postarał się o dodatkowe środki finansowe, przez co wyjazd stał się dostępny finansowo dla większej ilości dzieci. Pomoc uzyskaliśmy również z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, za co serdecznie dziękujemy. Kolejne aktywne ferie były bardzo udane, wesołe i spędzone bezpiecznie, pomogły nabrać nowych sił do dalszej szkolnej pracy. Kadra obozu: kierownik - Helena Cichocka, opiekun - Alicja Kołodziej, opiekun/instruktor - Dorota Czapska FOTO>>>
Dorota Czapska
 

„Gimnastyka ciała i umysłu” to pomysł na kolejny projekt przygotowany i realizowany od kwietnia do września 2015 r. przez członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn” działającego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 16 000zł z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Projekt ten obejmował z jednej strony liczne zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie przeznaczone dla dzieci i młodzieży takie jak zespołowe gry sportowe, aerobik oraz gry i zabawy ruchowe. Drugim ważnym ogniwem wchodzącym w skład projektu była gimnastyka umysłu , czyli treningi pamięci. Ludzka pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji. Takie główne założenia przyświecały warsztatom podczas których członkowie naszego klubu dowiedzieli się jak działa pamięć oraz poznali różnorodne mnemotechniki , czyli sposoby szybkiego i trwałego zapamiętywania. W ramach wspomnianego projektu „Gimnastyka ciała i umysłu” zorganizowano również letni, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży w drugiej połowie sierpnia 2015r. w Międzyzdrojach nad morzem współfinansowany również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku. Podczas dziesięciodniowego pobytu członkowie UKS „As Kruszyn” uczestniczyli w zespołowych grach sportowych oraz innych zajęciach sportowych (aerobic, badminton, jogging). Letni pobyt i wyjątkowo sprzyjająca aura pozwoliły na korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych , nie zabrakło też rozgrywek w plażowej piłce siatkowej. Zorganizowane zostały wycieczki pozwalające na bliższe zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi na tym terenie. Zwiedzaliśmy latarnię morską w Świnoujściu, ruiny kościółka w Trzęsaczu, Muzeum Multimedialne na Klifie, Muzeum Figur Woskowych, Jeziorko Turkusowe w Wapnicy. Jednak bezsprzecznie największą atrakcją podczas letniego wypoczynku była wycieczka do Legolandu w Billund w Dani, który jest najstarszym i największym parkiem wśród wszystkich Legolandów. Rocznie przyciąga około 1,8 mln odwiedzających i jest tym samym największą duńską atrakcją turystyczną poza Kopenhagą. Park podzielony jest na kilka krain tematycznych takich jak : DUPLOŽ Land, Imagination Zone, LEGOREDOŽ Town, Adventure Land, Pirate Land, Polar Land, Knights Kingdom. Kilkugodzinny pobyt pozwolił na korzystanie w pełni z wszystkich zaproponowanych atrakcji. Nie jest żadną tajemnicą, że najlepsze efekty zapewnia nauka poprzez zabawę. Zestawy Lego nadają się do tego wyśmienicie, bo stymulują rozwój intelektualny dzieci i młodzieży w każdym wieku, a do zabawy klockami nikogo nie trzeba namawiać. Uczą kreatywności, logicznego myślenia, precyzji oraz cierpliwości. Wszystkie te umiejętności przydają się w szkole, a potem w dorosłym życiu. Pobyt w Danii i moc atrakcji w krainie Lego doskonale pozwoliły wpasować się w drugą część projektu, czyli nie tylko trening ciała, ale także trening umysłu. Sponsorami wyjazdu do Legolandu byli Państwo Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, Fundacja PBG w Wysgotowie k. Poznania. Wielkie podziękowania dla wszystkich sponsorów dzięki którym możliwa była realizacja zajęć sportowych, warsztatów oraz letniego wyjazdu składa Zarząd UKS „As Kruszyn”, członkowie oraz rodzice. Kadra obozu : kierownik - H. Cichocka, opiekunowie - A. Kołodziej, D. Czapska, M. Chyliński. Autorem i koordynatorem kolejnego zrealizowanego projektu jest p. Dorota Czapska. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn”, działający na terenie Gminy Włocławek, w miesiącach kwiecień - czerwiec realizował projekt pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” współfinansowany przez Województwo Kujawsko- Pomorskie oraz Fundację PBG państwa Jerzego i Małgorzaty Wiśniewskich. Projekt ten miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego, młodzieży w wieku 13 - 16 lat, należącej do naszego klubu. Poprzez udział w zajęciach proponowanych przez klub, rozwijaliśmy zainteresowania i poszerzaliśmy wiedzę młodzieży, przeciwdziałaliśmy zjawisku przemocy, poszerzając ich horyzonty, staraliśmy się dawać dobre wzorce zdrowego i aktywnego stylu życia, odsuwając dzieciaki od komputerów, tabletów i telewizorów. Utworzyliśmy dwie grupy ćwiczebne po 20 dzieci i prowadziliśmy rekreacyjne zajęcia popołudniowe w wymiarze 2 godz., dla każdej grupy, z nastawieniem na piłkę siatkową dla dziewcząt oraz piłkę nożną dla chłopców. W myśl powiedzenia „Cudze chwalicie , swego nie znacie” odbyły się trzy wyjazdy weekendowe, do miejscowości z naszego województwa, których nie znaliśmy. W trakcie zgrupowań wyjazdowych odkrywaliśmy turystyczne atrakcje województwa kujawsko- pomorskiego oraz doskonaliliśmy umiejętności techniczne i taktyczne danej gry zespołowej. Młodzież się zintegrowała, odpoczęli i poznali nowe, ciekawe miejsca blisko miejsca zamieszkania. Odwiedziliśmy: Bydgoszcz- stolice województwa (Exploseum, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Europejskie Centrum Pieniądza oraz Muzeum mydła i historii brudu, a także Muzeum Kanału Bydgoskiego ), Grudziądz (zespół spichrzy z XVI-XVIII wieku, zamek krzyżacki z wieżą Klimek oraz Bramę Wodną i Flisaka a w drodze powrotnej Zamek w Golubiu- Dobrzyniu) oraz Skępe ( klasztor oo. Bernardynów, miasteczko z rynkiem i koziołkiem). Wszystkie odwiedzone miejsca mile nas zaskoczyły swoim urokiem i mnogością zabytków , to bardzo ciekawe miejsca. Planujemy kolejną edycję realizowanego projektu, gdyż okazuje się, że w naszym województwie jest mnóstwo pięknych, lecz nieznanych nam miejsc, godnych odwiedzenia. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Już po raz XI uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie byli uczestnikami Zielonej Szkoły. W tym roku , podobnie jak w minionym, współorganizatorem wyjazdu był Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn”. Bazą docelową tegorocznego wyjazdu była Wisła. Podczas wyjazdu była okazja do poznania okolic urokliwego Beskidu Śląskiego. Byliśmy u źródeł królowej rzek Wisły - spacerkiem do Kaskady Rodła. W centrum miasta zwiedzaliśmy skocznię narciarską im. A. Małysza, galerię „Sportowe Trofea A. Małysza”, „Zameczek” - Rezydencję Prezydenta RP. Ciekawym doświadczeniem była wycieczka tzw. Małą Pętlą Beskidzką. Przez przełęcz Kubalonka dotarliśmy do góralskiej kurnej chaty u Kawuloka w Istebnej, byliśmy w Koniakowie w muzeum koronki, na Trójstyku - miejscu gdzie spotykają się trzy granice Polski, Czech i Słowacji. Cieszyn, to kolejne miasto które mieliśmy okazję poznać, wraz z ciekawą zabudową rynku, Górą Zamkową, wieżą widokową związaną ściśle z najstarszymi dziejami Polski i Śląska. Była też okazja do spaceru Mostem Przyjaźni do Czeskiego Cieszyna. Wiele wspomnień dostarczył nam pobyt w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej (miejsce powstawania m.in. „Bolka i Lolka”, „Reksia”), gdzie odbyło się zwiedzanie wraz prelekcją bajek z dzieciństwa. Wjeżdżaliśmy kolejką gondolową na Szyndzielnię i mimo deszczowej aury dotarliśmy do górskiego schroniska. Jednak najwięcej atrakcji dostarczyła nam wycieczka do stolicy Austrii - Wiednia. Część zwiedzania miasta odbyła się autokarem reprezentacyjną aleją Ring ze słynnymi budowlami jak dwa największe muzea miasta - Historii Sztuki i Historii Naturalnej, Parlament, Ratusz Kościół Wotywny, Park Miejski ze słynnym „złotym Straussem”, secesyjne budowle. Zwiedzaliśmy z przewodnikem Hofburg z dziedzińcami - cesarski majestatyczny pałac, siedzibę Habsburgów, a w nim Schatzkammer (Skarbiec) oraz Muzeum Sissi oraz wiele innych miejsc, ciekawych ulic, zabytków, parków. Zakończenie pobytu w Wiśle było niezwykle atrakcyjne - wejście do Parku Wodnego Tropikana w Hotelu Gołębiewski. Tyle atrakcji możliwe było dzięki realizacji projektu „3w1”, współfinansowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz sponsorom prywatnym P. Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy Dwór w Smólsku. Opiekunami podczas wyjazdu byli: p. Dorota Czapska, P. Anna Głowacka, p. Magdalena Marczak, kierownikiem p. Helena Cichocka. FOTO>>>
Helena Cichocka
 

 
W dniu 22 maja 2015 roku w ramach „Drzwi otwartych” w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbył się turniej piłki nożnej, w którym uczniowie naszego gimnazjum zajęli II miejsce. FOTO>>>
Sławomir Gliszczyński
 
 
W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie działa Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn”, który zrzesza w swoich szeregach uczniów i uczennice Gimnazjum w Kruszynie. Od czasu powstania Klubu, tj. od 2002 roku prezesem klubu jest pan Sławomir Gliszczyński, sekretarzem obecnie jest pani Dorota Czapska. Od wielu lat pracujemy z dziećmi organizując im czas wolny po lekcjach, w ramach zajęć sportowych. Staramy się rozbudowywać bazę sportową klubu zakupując sprzęt sportowy, aby uatrakcyjniać zajęcia rekreacyjne oraz obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego prowadzone dla dzieci.
Od wielu lat piszemy wnioski aby pozyskać środki finansowe. Wiele projektów realizowaliśmy wspólnie z Urzędem Gminy Włocławek, który przychylał się do naszych pomysłów i współfinansował je. W styczniu 2015 roku zakończyliśmy realizację dużego projektu pn. „Będę mistrzem” współfinansowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie to polegało na organizacji rekreacyjno-sportowych zajęć pozalekcyjnych dla członków naszego klubu oraz wyjazdów na basen i kręgle. Taka forma rekreacji bardzo spodobała się młodzieży i bardzo chętnie w niej uczestniczyli. Pozyskaliśmy na ten cel kwotę 7 tys. złotych, które zgodnie z celem wykorzystaliśmy i rozliczyliśmy. Zachęceni sukcesem tego projektu postanowiliśmy w bieżącym roku napisać kolejny projekt pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, który ponownie zyskał aprobatę komisji konkursowej i otrzymaliśmy 10 tys. złotych na jego realizację. Tym razem, oprócz zajęć sportowych, postaramy się podczas trzydniowych, weekendowych wyjazdów, poznać pobliskie miejscowości Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz zgodnie z tytułem nowego zadania.
Zapraszamy do zabawy!!! FOTO>>>
Dorota Czapska
 

W dniu 26.03.2015 roku członkowie UKS „As Kruszyn”, pod okiem swojego opiekuna i trenera pani Doroty Czapskiej, rozegrali dwa towarzyskie spotkania z koleżankami i kolegami uczęszczającymi do Gimnazjum w Brześciu Kujawskim. Założenia taktyczne pozwalały na uczestnictwo zawodników z klas I i II, którzy w przyszłym roku szkolnym będą reprezentować obie szkoły w rozgrywkach Gimnazjady. Dziewczęta z Kruszyna nie dały szans koleżankom z Brześcia i wygrały 5 z 6 rozegranych setów. Chłopcy z Kruszyna ulegli gospodarzom 4:2. Przewaga swojego obiektu, widowni i dopingu widzów na pewno pomogły odnieść zwycięstwo chłopcom z Brześcia. Opiekunowie wszystkich grup byli jednak bardzo zadowoleni z meczów treningowych, które pozwoliły na zdobycie kolejnych doświadczeń, kształtowanie umiejętności siatkarskich oraz współdziałanie w grupie, tworzenie drużyny. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” działający przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie od wielu lat pracuje bardzo aktywnie. Działania te są możliwe dzięki licznie pozyskiwanym środkom zewnętrznym. W pierwszym tygodniu ferii w dniach 15-21 lutego 2015 r zorganizowany został kolejny zimowy wyjazd na zgrupowanie sportowe do Zakopanego. Głównym założeniem wyjazdu były intensywne zajęcia sportowe. Pod okiem trenerów odbywały się treningi piłki siatkowej. Wykorzystano sprzyjającą aurę i doskonałe warunki narciarskie w górach, gdyż młodzież uczestnicząca w wyjeździe miała okazję do nauki jazdy na nartach pod okiem instruktorów. Były też wyjścia do aquaparku oraz na lodowisko. Opiekunami podczas wyjazdu byli: p. Dorota Czapska, p. Helena Cichocka, p. Alicja Kołodziej. Każdy wrócił z umiejętnością jazdy na nartach, z lepszą techniką i umiejętnościami gry w piłkę siatkową, wypoczęty i zadowolony z tak udanego , pełnego atrakcji zimowego wyjazdu w góry. Prawdziwe białe szaleństwo możliwe było do zrealizowania dzięki sponsorom prywatnym, są to Państwo Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy - dwór w Smólsku. Serdeczne podziękowania dla sponsorów składa Zarząd UKS As Kruszyn, a przede wszystkim członkowie klubu oraz rodzice . FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” od kwietnia 2014 r do grudnia 2014 r realizował projekt w dużej mierze współfinansowany przez Województwo Kujawsko- Pomorskie pn. „Nowa figura-nowe życie”. Projekt ten obejmował liczne zajęcia rekreacyjno-sportowe realizowane na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie przeznaczone dla dzieci i młodzieży mających problemy z nadwagą i ogólną sprawnością fizyczną. Podczas zajęć uczyliśmy dzieci zasad prostego, naturalnego, zdrowego stylu życia, co to jest zbilansowana dieta, jak przywrócić równowagę organizmowi. Wskazaliśmy im atrakcyjne formy aktywności fizycznej takie jak aerobic, czy pływanie. W ramach tego projektu zorganizowano letni, wakacyjny wypoczynek młodzieży w dniach 16-26 sierpnia 2014 r. w Szczytnej k. Dusznik Zdroju. Podczas dziesięciodniowego pobytu członkowie UKS „As Kruszyn” uczestniczyli w zespołowych grach sportowych oraz innych zajęciach sportowych (basen, aerobic, badminton, tenis stołowy, jogging). Letni pobyt w Kotlinie Kłodzkiej zapraszał też do rekreacji turystycznej. Zorganizowano wiele wycieczek z przewodnikiem po regionie. Zwiedziliśmy miejscowości uzdrowiskowe takie jak Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój . Byliśmy w największej atrakcji przyrodniczej- Parku Narodowym Gór Stołowych, w rezerwacie Szczeliniec i Błędne Skały, pod wodospadem Wilczki, w sanktuariach w Wambierzycach i na Iglicznej. Wiele ciekawostek historycznych i nie tylko dostarczyły młodzieży wizyty w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, w Muzeum Przemysłu Zapałczanego w Bystrzycy Kłodzkiej, czy w Twierdzy Kłodzkiej. Była też okazja do wizyty u naszych południowych sąsiadów. Na długo pozostanie w pamięci całodzienna wycieczka z przewodnikiem i zwiedzanie stolicy Czech - Pragi z największymi atrakcjami .Opiekunami podczas letniego obozu byli p. D. Czapska, p. H. Cichocka, p. A. Kołodziej, p. K. Lewandowska. Bardzo intensywny i atrakcyjny pobyt w Kotlinie Kłodzkiej oraz zajęcia rekreacyjno - sportowe trwające od kwietnia do grudnia 2014 r możliwe były dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspomnianego projektu „Nowa figura, nowe życie”. Autorem projektu i osobą odpowiedzialną za jego realizację jest prezes UKS „As Kruszyn” p. Dorota Czapska. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn” we współpracy z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie pod opieką p. Doroty Czapskiej, p. Magdaleny Marczak, p. Bożeny Ziółkowskiej oraz p. Heleny Cichockiej w dniach 08.06.14-13.06.14 uczestniczyli w ciekawym wyjeździe. Zorganizowana została już po raz X Zielona Szkoła w ramach projektu „Ekologicznie-sportowo-międzynarodowo”. Projekt ten został współfinansowany przez Wojewódzkim Urząd Marszałkowski, a uzyskana dotacja w kwocie 7 000,00zł pozwoliła zrealizować szereg zaplanowanych działań. Głównym celem było poznanie fauny i flory polskiego wybrzeża (Mierzeja Wiślana z Krynicą Morską i latarnią morską oraz Półwysep Helski z fokarium), poznanie miast nadbałtyckich oraz jednego z krajów nadbałtyckich-Szwecji. Nie zapomniano o aktywnym, sportowym wypoczynku, a jako zachęta dla wszystkich było zwiedzanie Centralnego Ośrodka Sportu (ośrodka przygotowań olimpijskich) w Cetniewie oraz spacer promenadą gwiazd sportowych. Uczniowie z Kruszyna byli teżw Sopocie na molo, w oceanarium w Gdyni, zwiedzili z przewodnikiem Gdańsk z ciekawymi muzeami (Muzeum Bursztynu, Twierdza Wisłoujście ,Kościół Mariacki, Trakt Królewski, Żuraw. Będąc w okolicach Trójmiasta nie można było pominąć elementów historii dawnej (muzeum obozu koncentracyjnego Stutthoff, Westerplatte, Muzeum Poczty Gdańskiej, zamek krzyżacki w Gniewie) oraz historii najnowszej , dotyczącej ostatniego ćwierćwiecza (kościół Św. Brygidy-kolebka Solidarności, Brama Stoczni Gdańskiej oraz wystawa „Droga do wolności” obrazująca szereg istotnych zmian zachodzących na Wybrzeżu i będących kluczowymi miejscami przemian demokratycznych nowej Polski. Ciekawym doświadczeniem był rejs promem „Stena Line” po Bałtyku oraz całodzienne zwiedzanie sąsiadującego kraju Szwecji. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem miasto Karlskrona, najważniejsze zabytki miasta, interaktywne muzeum morskie, muzeum starych samochodów, fort na wyspie Aspo oraz starą powrozownię na terenie stoczni, gdzie mieliśmy okazję w tradycyjny sposób wykonać liny okrętowe i przywieźć je na pamiątkę do szkoły. Pobyt na promie, zorganizowana dyskoteka, gra w „bingo” zakupy w sklepie na promie, spotkanie z załogą pozwoliły doświadczyć czegoś innego, poznać trochę kulturę innego kraju, zasmakować „Skandynawii”. Ponadto ciekawa lokalizacja dalszego zakwaterowania w Gdańsku na wyspie Sobieszewskiej blisko plaży pozwoliła na realizację zajęć sportowych w warunkach zupełnie odmiennych niż tradycyjnie w szkole. Plażowe rozgrywki piłki siatkowej, quizy, zabawy rekreacyjno-sportowe, spacery brzegiem morza, zachody słońca pozwolą na długo zapamiętać uczniom z Kruszyna pobyt w Trójmieście, na Helu, Mierzei Wiślanej oraz w Szwecji. FOTO>>>
Dorota Czapska
 

W czasie ferii zimowych członkowie naszego klubu przebywali na zgrupowaniu sportowym w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby. Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej uzyskanej z konkursu ogłoszonego przez Województwo Kujawsko –Pomorskie z siedzibą w Toruniu, skąd uzyskaliśmy 10 000 tys. dotacji na realizację zadania. W czasie zimowiska, trzydziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży, rozwijała swoje zdolności i umiejętności z zakresu piłki siatkowej, zwiedzała okolice Szklarskiej Poręby- wodospady: Kamieńczyka oraz Szklarki, odwiedziła Hutę Szkła „Julia” w Piechowicach, a także muzeum minerałów. Najwięcej atrakcji dostarczyła jednak nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub snowboardzie. Wspaniali instruktorzy rekompensowali wysiłki uczących i dawali siłę do dalszej pracy. Bardzo im za to dziękujemy! Najciekawsze wspomnienia pozostaną jednak po biegowej, narciarskiej wycieczce w góry, gdyż wszyscy mieli „biegówki” pierwszy raz na nogach. Ognisko, a na nim pieczone kiełbaski i gorąca czekolada, które czekały w połowie trasy, dały siłę i chęci na powrót do pensjonatu. Co tu dużo mówić, nie chciało się wracać z feryjnego wyjazdu … do szkoły. Ale już niedługo wakacje i kolejny obóz ;) FOTO>>>
Dorota Czapska
 

W sierpniu 2013 roku członkowie UKS „As Kruszyn” przebywali na dziesięciodniowym obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w Zakopanem współfinansowanym przez Województwo Kujawsko - Pomorskie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku.
Podczas wyjazdu organizowane były zajęcia sportowe, głównie z zakresu piłki siatkowej, zajęcia rekreacyjne - basen, spacery, gry i zabawy świetlicowe oraz wycieczki w góry pod czujnym okiem przewodnika. Odwiedziliśmy również Muzeum K. Makuszyńskiego, Muzeum K. Szymanowskiego oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem. Kadra obozu: Kierownik - H. Cichocka, opiekunowie - B. Ziółkowska, W. Paradowski, trener: D. Czapska FOTO>>>
p. Dorota Czapska
 

W lipcu 2013 roku przebywaliśmy na trzynastodniowym obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w Pucku, współfinansowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Gminny Ośrodek pomocy społecznej we Włocławku. Podczas pobytu uczestnicy doskonalili swoje umiejętności z zakresu lekkiej atletyki oraz zwiedzali Gdańsk, Gdynię i Sopot. Ciekawą lekcję historii przeżyliśmy na wycieczce w Szymbarku. Plażowanie i kąpiele morskie umilały czas podczas słonecznej pogody, chwilami gdy padało, bawiliśmy się na kręgielni oraz graliśmy w bilard. Kadra obozu: Dorota Czapska, Małgorzata Dorsz. FOTO>>>
p. Dorota Czapska
 

W czasie wakacji członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn” wyjeżdżają na dwa obozy sportowo - rekreacyjne. Pierwszy organizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w ramach akcji „Sportowe wakacje” w Pucku, w terminie 15.07. - 27.07.2013r,. na którym członkowie naszego Klubu będą doskonalić swoje umiejętności lekkoatletyczne a także zwiedzać i wypoczywać. Planowane są wycieczki krajoznawcze do Łeby oraz Szymbarka, plażowanie, zajęcia kulturalno- rozrywkowe oraz kręgle. Drugi obóz to wyjazd siatkarzy współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Zakopanego w terminie 19.08.- 29.08. 2013r. Oprócz treningów piłki siatkowej uczestnicy obozu będą mieli okazję podziwiania pięknych, polskich Tatr z przewodnikiem, pojedziemy również na wycieczkę do Nidzicy i Dębna, planowane są również wycieczki rowerowe oraz wyjścia na ulubione kąpielisko pod Szymaszkową. Dzięki pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej we Włocławku 5 członków naszego Klubu wyjedzie na obozy bezpłatnie, za co w imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękujemy. Organizatorem obu wyjazdów jest pani Dorota Czapska, która będzie również opieknem.
p. Dorota Czapska
 

W lutym 2013r Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na rok 2013. W bieżącym roku Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn” złożył trzy oferty konkursowe, z czego dwie zostały ocenione pozytywnie, obie w konkursie nr 7/2013 - „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”. Pierwsza oferta dotyczyła realizacji „Pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych”, druga „Organizacji obozu szkoleniowo - wypoczynkowego” dla członków naszego Klubu. Podczas zajęć pod nazwą „Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne” pragniemy pokazać dobre wzorce aktywnego wypoczynku jako alternatywę dla nudy i wykluczenia społecznego.
Celem głównym projektu jest ograniczanie postaw aspołecznych tj. postawy izolacji, egocentryzmu, egoizmu czy wrogości, w grupie 30 członków UKS „As Kruszyn” podczas udziału w różnorodnych zajęciach rekreacyjnych oraz kibicowaniu na imprezach sportowych na szczeblu ogólnopolskim jak i europejskim, dobre wzorce- mistrzowie sportu.
Celem drugiego projektu jest uspołecznianie i integrowanie 25 osobowej grupy dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie dziesięciodniowego obozu szkoleniowo - wypoczynkowego, który odbędzie się w czasie wakacji w Zakopanem.
p. Dorota Czapska
 

KRUSZYN GÓRĄ!!!
W dniu 6 czerwca 2013r., w Baruchowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Włocławskiego Ziemskiego szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym, w którym brała udział reprezentacja chłopców z naszej szkoły. Na wynik drużyny składają się rezultaty osiągnięte przez chłopców w czterech konkurencjach: biegu na 60m, skoku w dal, rzutu piłeczką palantową oraz biegu na 1000m. Chłopcy stanęli na wysokości zadania pokonując kolegów i zdobyli tytuł Mistrzów Powiatu z bardzo dobrym wynikiem 1140 pkt. Indywidualnie zawodnik z naszej drużyny Mariusz Miłek był trzeci, zdobywając 244 pkt. To duży sukces naszych chłopców zważywszy na fakt, że nie mają oni warunków do przygotowania się do tego typu zawodów. Skład drużyny: Mariusz Miłek, Jakub Długołęcki, Mateusz Bogusławski, Adrian Zieliński, Adrian Władysiak, Martin Schmiel, Błażej Kaniewski. Opiekunowie: Dorota Czapska, Sławomir Gliszczyński
p. Dorota Czapska
 

5 czerwca 2013 roku w Cypriance odbył się XIV POWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY „NADZIEJE OLIMPIJSKIE”, w którym uczestniczyło 26 członków UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „As KRUSZYN”. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie dlatego cieszy fakt, że zdobyliśmy tam 13 medali. Brązowym krążkiem pochwalić się może sztafeta 8 x 50 m składająca się z uczniów szkoły podstawowej od klas III do VI w składzie: Kujawska Oliwia, Kaniewski Adrian, Betlińska Weronika, Gliński Piotr, Waligórska Martyna, Winiecki Dawid, Kędzierska Klaudia oraz Miłek Mariusz. Wielkie rozczarowanie na tych zawodach przeżył Gliński Piotr, który startował w biegu na 300 m oraz w skoku w dal i w obu konkurencjach zajął, najgorsze dla zawodnika 4 miejsce. W mocno obsadzonym biegu na 300 m chłopców z klas V-VI drugi był Schmiel Martin, a jego klubowy kolega Miłek Mariusz był czwarty.600 m chłopców, w tym samym wieku, było nasza konkurencją, gdyż Bogusławski Mateusz zdobył złoto a Zieliński Adrian srebro. Skok w dal przyniósł brązowy medal dla Długołęckiego Jakuba z klasy VI. Uczniowie gimnazjum również zdobywali medale, i tak: Zając Weronika w biegu na 300 m była druga, złoto w pchnięciu kulą zdobyła Błaszczyk Klaudia a srebro wymieniana już Zając Weronika, czwarta w tej konkurencji była Lisowska Katarzyna, Szpadziński Krystian w biegu na 300 m był drugi a w skoku w dal zdobył złoto, natomiast Ziółkowski Mateusz zajął 3 miejsce. Na słowa pochwały zasługuje również Skowroński Kazimierz, który w ostatniej próbie w pchnięciu kulą zdobył wynik dający miejsce medalowe, jednak minimalnie „spalił”. Białkowski Marcin zajął 2 miejsce w biegu na 300m wśród najstarszych chłopców, natomiast Kamiński Bartek ulokował się na trzeciej pozycji. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wspaniałą walkę i gratulujemy medalistom! Opiekunowie: Dorota Czapska Sławomir Gliszczyński FOTO>>>
p. Dorota Czapska
 

W marcu bieżącego roku, po raz drugi, dwie drużyny z naszej szkoły uczestniczyły w I etapie rozgrywek w mini piłkę siatkową Kinder+Sport w Bydgoszczy. Marka Kinder+Sport kojarzy się dziś na świecie z propagowaniem ruchu i kultury fizycznej wśród dzieci. W Polsce Kinder+Sport to nazwa największych rozgrywek siatkarskich dla najmłodszych, które firma Ferrero razem z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej prowadzi już od czterech lat. Celem akcji Kinder+Sport od samego początku jest wpływanie na edukację w zakresie zdrowego trybu życia i rozwoju fizycznego, aktywizację młodzieży szkolnej, zaszczepienie w niej ducha sportowej rywalizacji. Program objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki. KINDER+SPORT to wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu. Kształtuje sylwetkę i charakter, a przede wszystkim stwarza okazję do świetnej zabawy i uczy zdrowej rywalizacji!
W organizowanych przez Ferrero i Polski Związek Piłki Siatkowej rozgrywkach biorą udział chłopcy i dziewczęta z klas IV, V i VI szkół podstawowych, w drużynach 2, 3 i 4 osobowych z jednym rezerwowym. W każdej z grup wiekowych gra się do 25 punktów, chyba, że Sędzia Główny zdecyduje inaczej. W I etapie rozgrywek czwórek (chłopcy z klas VI), podzielonych ze względu na dużą ilość zgłoszonych drużyn na dwie grupy, zajeliśmy III miejsce w grupie A i niestety nie awansowaliśmy do ścisłego finału. Należy jednak podkreślić, że w zawodach tych biorą udział reprezentacje szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego i jest to zadowalający wynik. Skład drużyny: Mariusz Miłek, Mateusz Bogusławski, Adrian Władysiak, Daniel Hoffman, Hubert Perkowski, trener: Dorota Czapska. Lepszym wynikiem może się pochwalić drużyna trójek (chłopcy z klasy V i młodsi) w składzie: Mikołaj Gołębiewski, Julek Grzelak oraz Piotr Gliński, którzy wywalczyli brązowe krążki pokonując min. drużynę z Bydgoszczy. Zabrakło jednak odrobinę szczęścia aby awansować do II etapu rozgrywek. Gratulujemy jednak uczestnikom, gdyż prezentowali bardzo wysoki poziom gry! FOTO>>>
p. Dorota Czapska
 

W czasie ferii zimowych grupa 24 członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn” odpoczywała na obozie sportowo- rekreacyjnym w Zakopanem. Wspaniała atmosfera, cudne widoki oraz piękna pogoda pozwoliły spędzić w sposób czynny czas wolny od nauki. Podczas treningów doskonaliliśmy nasze umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu piłki siatkowej, dwukrotnie w czasie obozu byliśmy na lodowisku oraz licznych spacerach po okolicy. Mile wspominamy wycieczkę z przewodnikiem, Panem Jędrkiem do Zakopiańskiego Muzeum oraz Doliny Strążyskiej, gdzie zobaczyliśmy o tej porze roku „lodospad” Siklawicę. Atrakcją było również wyjście do zakopiańskiego aqa parku, gdzie odprężyliśmy się po ćwiczeniach fizycznych. Wszyscy wrócili zadowoleni i wypoczęci, za co dziękują kadrze obozu: kierownikowi- pani Helenie Cichockiej, opiekunom: panu Wiesławowi Paradowskiemu i pani Dorocie Czapskiej oraz panu kierowcy Józefowi Bryn. Z utęsknieniem czekamy, na kolejny wyjazd, do wakacji. FOTO1>>> FOTO2>>>
p. Dorota Czapska
 

W grudniu 2012 roku zakończyliśmy realizacje zadania dofinansowanego przez Województwo Kujawsko- Pomorskie pod nazwą „Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno- sportowe”. Dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu członkowie naszego klubu wyjeżdżali na basen, lodowisko i kręgielnie oraz uczestniczyli w zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkoły. Realizacja programu pozwoliła w miły i bezpieczny sposób spędzać czas wolny dzieciom z terenu gminy Włocławek. FOTO1>>> FOTO2>>>
p. Dorota Czapska
 

Od 19.04.2012r. UKS „As Kruszyn” realizuje ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W puli środków przewidzianych do podziału było ponad 5 milionów złotych. To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku złożonego na konkurs nr 7 - „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe” otrzymaliśmy 6 tys. zł na realizację zadania pt. „Pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z zakresu piłki siatkowej dla dziewcząt z gimnazjum, planowane są również wyjazdy na basen, kręgle i lodowisko. Planujemy także zorganizować międzyszkolny turniej w piłkę siatkową.

p. Dorota Czapska
 

Logo UKS Kruszyn
Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” działa od czerwca 1999 roku. Członkami klubu są uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.

Skład zarządu klubu:
Dorota Czapska- prezes
Wiesław Paradowski- v-ce prezes
Małgorzata Dorsz- sekretarz
Violetta Łojewska- członek
Elżbieta strzelecka- członek

Skład Komisji Rewizyjnej klubu:
Renata Iwańska
Paweł Bieńkowski
Wojciech Palczewski

W Klubie działają trzy sekcje:
- sekcja piłki siatkowej
- sekcja lekkiej atletyki
- sekcja rekreacyjna.

CELE STATUTOWE UKS „As KRUSZYN”:
1. główny-
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;
2. szczegółowe-
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej mającej za zadanie rozwijanie ich sprawności fizycznej,
- uczestniczenie w imprezach sportowych oraz sportowo- rekreacyjnych,
- organizowanie współzawodnictwa sportowego we wszystkich poziomach klasowych,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
- wpajanie zawodnikom sportowej rywalizacji i zasad „czystej gry”,
- wyrabianie u uczniów poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i współćwiczących,
- dbałość o mienie klubu i szkoły.

p. Dorota Czapska
 


Uczniowski Klub Sportowy "As Kruszyn" bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez Pujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej Kinder Sport. Kolejny turniej I etapu Kinder + Sport odbył się 20.01.2012 w szkole podstawowej nr 62 na bydgoskim błoniu, gdzie rywalizowały dwójki chłopców. W SP 62 gościły zespoły dwójek chłopców. Zgłoszonych było 11 zespołów, które walczyły w 2 grupach. Tego dnia najlepszą drużyną byli gospodarze, zespół SP 62. Po zaciętej walce pokonali drużynę z Łochowa, zwycięzcę drugiej grupy. W meczu o III miejsce i awans do II etapu walczyły: ZS Kruszyn i nieoczekiwanie Katoli Bydgoszcz, który w ostatniej chwili zastąpił nieobecną drużynę z Mycielewa. Pojedynek, zacęty dp ostatniej piłki wygrał zespół z Kruszyna i jako ostatni awansował do dalszego etapu.
Nasza drużyna grała w składzie: Juliusz Grzelak, Mikołaj Gołębiewski oraz Oskar Zawadzki.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce-SP 62 Bydgoszcz
II mijesce-SP Łochowo
III miejsce- ZS Kruszyn
IV miejsce-SP Katolik Bydgoszcz
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
FOTO>>>