Informacje

INFORMACJA DLA RODZICÓW


Drodzy Rodzice, opłata za wyżywienie w roku szkolnym 2022/23 pozostaje bez zmian, kwota stawki

żywieniowej:

  • Śniadanie: 1,50zł
  • Obiad: 5 zł

Wpłaty dokonujemy do dziesiątego każdego miesiąca na konto bankowe Szkoły:

30 9550 0003 2001 0072 1019 0003

W tytule piszemy: Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę/klasę/miesiąc, za który uiszczamy opłatę.

Opłaty za tzw. przypisy, czyli pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych – dotyczy 3,4,5-latków, poza podstawą programową, czyli w godz. 6.30 – 8.00 oraz 13.00 – 16.30

kwotę 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę wpłacamy na konto:

84 9550 0003 2001 0072 1019 0001

W tytule każdego przelewu piszemy:

Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę/miesiąc, za który wpłacamy.

Płatności proszę wpłacać zgodnie z podanymi wyżej numerami kont, bez zaokrąglania podanych kwot.

Proszę o dokonywanie opłat w terminie.