Informacje

Zmiana w kalendarzu roku szkolnego
Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem edukacji zdalnej do okresu świątecznego i zmianą terminu ferii zaplanowane zostały następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego:
1. Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze do 21.12.2020
2. Przerwa świąteczna i ferie zimowe skumulowane – 24.12.2020 – 17.01.2021
3. Wystawienie ocen za I półrocze do 27.01.2021
4. Zebrania z rodzicami (zdalnie):
– 21.12.2020 godz. 16.00 – informacja o proponowanych ocenach nauczania i zachowania
– 04.02.2021 godz. 16.00 – informacja o osiągniętych wynikach uczniów w I semestrze 2020/21
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na wciąż zmieniającą i dynamiczną sytuację dotyczącą pracy placówek oświatowych, należy monitorować komunikaty MEN.
Mam nadzieję, że na miarę naszych możliwości, wspólnymi siłami, udało nam się sprawić, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji ułatwiliśmy sposób nauki i komunikacji on-line. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, otwarci na prośby, uwagi i potrzeby.