UKS

Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”

Prezes UKS „As Kruszyn” – mgr Dorota Chylińska


1% dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn”
Szanowni Państwo!!! Przekażcie 1% dla naszych sportowców!!! Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyśmy korzystając z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku wspólnie nieśli pomoc naszym dzieciom!
Prosimy!!!
Wpisz w poz. 137 Numer KRS 0000121592
oraz
poz. 139 naszą nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” ul. Szkolna15, 87-853 Kruszyn


herb kuj -pom

W roku 2019 realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Województwo Kujawsko – Pomorskie pod nazwą „Graj jak Moniuszko”. Projekt ten miał w zamiarze połączenie nadrzędnego celu naszego klubu, czyli rozwoju fizycznego każdego młodego człowieka z rozwijaniem u młodzieży ciekawości historycznej, uwrażliwiania na sztukę oraz szerzenia patriotycznych wartości. Poprzez tę akcję pokazaliśmy, że każdy kto aktywnie rozwija swoje pasje może stać się w przyszłości kimś wielkim. Zaproponowaliśmy naszym członkom zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe, warsztaty poszerzające wiadomości muzyczne oraz wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny do Szczytnej (miejsce pobytu: Dom Zdrowia i Wypoczynku „Pod Młynem” ul. Bobrownicka 56,Szczytna) , w czasie którego braliśmy udział w 57 Międzynarodowym Festiwalu Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju oraz odwiedziliśmy Pragę, jedno z ulubionych miejsc Moniuszki. Projekt skierowany był do 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat z terenu powiatu włocławskiego. Głównym celem zadania było rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ogólnej sprawności fizycznej, poszerzanie wiadomości muzycznych, uwrażliwianie na piękno i sztukę oraz uspołecznianie i przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, nabycie umiejętności korzystania z istniejących możliwości i przysługujących uprawnień. Efektem zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację dodatkowych , pozalekcyjnych zajęć i wyjazdu wakacyjnego poprzez co rozwijaliśmy ich zainteresowania, podniesiony został poziom świadomości społecznej i odegrania przez uczestników swojej roli w społeczeństwie. W ramach zadania zakupiliśmy drobny sprzęt do zajęć sportowych.

Dorota Chylińska


W 2019 roku, z racji wielkiego zapotrzebowania środowiska Zarząd naszego stowarzyszenia postanowił przeprowadzić intensywne sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich. W czasie roku szkolnego dzieci mają zajęcia z programu SKS realizowanego w szkole, stąd pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego naszych członków poprzez ich udział w dwutygodniowych sportowych półkoloniach realizowanych w czasie wakacji. Zajęcia prowadzone były dla 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat. Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w 2 godz. zajęć sportowych, 2 godz. zajęć rekreacyjnych lub warsztatowych oraz 1 godz. gier i zabaw świetlicowych oraz zaproponowaliśmy dzieciom wyjście do kina, karaoke i wiele innych atrakcji. Zajęcia odbywały się w nowo otwartej sali gimnastycznej oraz na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Przewidzieliśmy również zajęcia dla przedszkolaków, którzy świetnie się bawili w swojej grupie wiekowej. Zrealizowanie naszego pomysłu dzięki dofinansowaniu przez Gminę Włocławek pozwoliło dotrzeć do wielu adresatów. W naszej działalności nie nastawiamy się na zdobywanie medali i wielkich osiągnięć sportowych, co nie oznacza ze nie mamy takich sukcesów, staramy się bardziej organizować czas wolny, pozalekcyjny naszym członkom rozwijając ich wszechstronnie.

Dorota Chylińska


herb gminy Włocławek

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” w ramach projektu „Organizacja imprez sportowych, sportowo- rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2019r.”, zorganizował turniej siatkarski. Celem głównym zadania było rozwijanie zainteresowań sportowych oraz uspołecznianie uczestników, szerzenie wśród ich zachowań tolerancji i akceptacji, a także pokazanie możliwości czynnego spędzania czasu wolnego. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Zawody oparte były na zasadach rozgrywek według przepisów gry w piłkę siatkową. Zaprosiliśmy do udziału w turnieju drużyny dwu i trzyosobowe, a najmłodsze zawodniczki rozegrały indywidualne mecze. Turnieje rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, w dużych setach , aby dać możliwość dzieciakom pograć, gdyż system rozgrywek szkolnych sprowadza się często do dwóch, trzech meczy punktowanych do 15. Stworzyliśmy dzieciakom możliwość spotkania w czasie wolnym od nauki, aby w sposób czynny i aktywny spędzili czas grając w swoją ulubioną dyscyplinę sportową jaką jest piłka siatkowa. Każdy uczestnik otrzymał medal i słodki poczęstunek. Licznie zgromadzona publiczność, szczególnie rodziny uczestników, zapewniły niezapomnianą atmosferę.

Dorota Chylińska