Archiwum UKS

Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”

Prezes UKS „As Kruszyn” – mgr Dorota Chylińska


Szkolny Klub Sportowy „As Kruszyn” w dniu 14 czerwca 2022r. zorganizował Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie. Projekt był współfinansowany przez Urząd Gminy Włocławek w ramach programu „Organizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych w Gminie Włocławek w 2022r. W zabawie wzięło udział 30 dziewcząt z różnych grup wiekowych. Doping kibiców, uczniów i rodziców sprawił wiele radości uczestniczkom. W kategorii klas VII-VIII zwyciężył zespół w składzie: Wiktoria Lewandowska, Julia Wyrwa, Oliwia Kruczkowska oraz Vanessa Nowak. W kategorii klas V-VI złote medale otrzymały: Dominika Ozarzewska, Małgorzata Lewandowska, Julia Kruszka i Karolina Dąbrowiecka. Natomiast dziewczęta najmłodsze rywalizowały indywidualnie zajmując odpowiednio: I miejsce: Natalia Jasińska, II miejsce Anna Makowska, III miejsce Lena Kostańska . Najlepszą zawodniczką turnieju została Marcelina Zasada. Zawodniczkom gratulujemy świetnego poziomu rozgrywek, dziękujemy kibicom, szczególnie rodzicom za świetny doping i już dziś zapraszamy na kolejny turniej w październiku.


Po raz kolejny realizujemy w naszej szkole program Szkolny Klub Sportowy. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. W obecnym roku szkolnym zajęcia w naszej szkole z grupą 15 dziewcząt starszych z klas VI-VIII prowadzi pan Mariusz Chyliński, natomiast z chłopcami młodszymi z klas III- IV pracuje pani Dorota Chylińska. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.


Podsumowanie działań Klubu Sportowego

1% dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn”
Szanowni Państwo!!! Przekażcie 1% dla naszych sportowców!!! Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyśmy korzystając z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku wspólnie nieśli pomoc naszym dzieciom!
Prosimy!!!
Wpisz w poz. 137 Numer KRS 0000121592
oraz
poz. 139 naszą nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” ul. Szkolna15, 87-853 Kruszyn


Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn”

Zakończyliśmy realizację Programu KLUB 2021. W bieżącym roku dwie grupy sportowe dziewcząt (młodsze i starsze) pod okiem trenerów Doroty Chylińskiej i Mariusza Chylińskiego rozwijały swoje umiejętności siatkarskie. Uzyskując dotacje na realizacje tego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzieci i młodzież, pod opieką dorosłych, miała okazję spotykać się po lekcjach, w grupie bezpiecznie i twórczo spędzać aktywnie czas wolny, rozwijać swoje umiejętności sportowe (dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 h). Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i mile spędzony wspólnie czas.


22 listopada rozegrano w naszej szkole mecze towarzyskie w piłkę siatkową dziewcząt starszych i młodszych. Po zaciętej walce siatkarki z klas VII-VIII uległy koleżankom z Brześcia Kujawskiego. Młodsze dziewczęta pokonały reprezentantki Szkoły Podstawowej w Brześciu sprawiając opiekunom miłą niespodziankę. W zawodach brały udział dziewczęta, które realizują w naszej szkole Program SKS. Podczas realizacji tego zadania uczestniczki programu rozwijają swoje zainteresowania sportowe, uczą się zasad zdrowej rywalizacji a poprzez udział w grupowych zajęciach sportowych dzieci się integrują. Zajęcia prowadzą i zawody zorganizowali: Dorota Chylińska i Mariusz Chyliński.


W dniu 10 listopada odbył się w naszej szkole Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Włocławek pani Magdaleny Korpolak-Komorowskiej. W zawodach startowało osiem trzyosobowych zespołów dziewcząt z klas VI-VIII. Dwie drużyny reprezentowały Szkołę Podstawową w Krojczynie. Najlepsze w rywalizacji, zdobywając puchar pani Wójt, okazały się reprezentantki naszej placówki: Wiktoria Lewandowska (najlepsza zawodniczka turnieju), Julia Wyrwa oraz Weronika Malesa. W czasie turnieju dzieci mogły poznać się w innym niż szkoła środowisku, nabrały pewności siebie, poznały nowe koleżanki, a przede wszystkim bezpiecznie i dobrze się bawiły w grupie rówieśników.

Dziękujemy Pani Wójt za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem, wspaniały puchar i poświęcony czas. Zwycięzcom gratulujemy!


herb gminy WłocławekW dniu 29 września odbył się w naszej szkole Turniej Mini- Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Celem głównym zadania było rozwijanie zainteresowań sportowych, uspołecznianie uczestników, szerzenie wśród nich zachowań tolerancji i akceptacji. Organizatorem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn”. Młodzież, pod opieką dorosłych, miała okazję spotykać się po lekcjach, w grupie bezpiecznie i twórczo spędzić aktywnie czas wolny, rozwijać swoje umiejętności sportowe. W czasie turniejów dzieci mogły poznać się w innym niż szkoła środowisku, nabrały pewności siebie, poznały nowe koleżanki, a przede wszystkim odpoczęły i dobrze się bawiły w grupie rówieśników. Utworzone zostały nawyki prozdrowotne przydatne w życiu dorosłym. Najlepsze, w zaciętej rywalizacji „dwójek”, okazały się trenujące od dawna na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, reprezentantki naszej szkoły – Wiktoria Lewandowska i Julia Wyrwa. W młodszej grupie wiekowej zwyciężyły –Dominika Ozarzewska w duecie z Julią Kruszką. Gratulujemy!


herb gminy Włocławek W okresie wakacji Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” zorganizował „Sportowe półkolonie”. Taka forma spędzania czasu wolnego przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych, a także zapewniła im spędzenie czasu w miły, aktywny i bezpieczny sposób. Zajęcia prowadzone były dla chętnych dzieci . Półkolonie odbyły się w terminie 16.08.2021r.- 27.08.2021r. w godzinach 8 30- 13 30. Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w zajęć sportowych, w zajęciach rekreacyjnych, warsztatach oraz grach i zabawach świetlicowych. Podczas półkolonii zorganizowano dwie wycieczki do Włocławka, każda zakończona wizytą w kinie. Celem głównym zadania było rozwijanie zainteresowań oraz wskazanie możliwości czynnego spędzania czasu wolnego, z dala od komputerów i tabletów . Poprzez udział w projekcie dzieci się zintegrowały, otworzyły na innych, co pozwoli na lepsze rozumienie podczas późniejszych zajęć, meczy sportowych, podczas wspólnych spotkań naszych członków. Polepszone zostało wyposażenie klubu, poprzez zakup drobnego sprzętu sportowego.


1% dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „As Kruszyn”
Szanowni Państwo!!! Przekażcie 1% dla naszych sportowców!!! Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyśmy korzystając z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku wspólnie nieśli pomoc naszym dzieciom!
Prosimy!!!
Wpisz w poz. 137 Numer KRS 0000121592
oraz
poz. 139 naszą nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” ul. Szkolna15, 87-853 Kruszyn


herb kuj -pom

W roku 2019 realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Województwo Kujawsko – Pomorskie pod nazwą „Graj jak Moniuszko”. Projekt ten miał w zamiarze połączenie nadrzędnego celu naszego klubu, czyli rozwoju fizycznego każdego młodego człowieka z rozwijaniem u młodzieży ciekawości historycznej, uwrażliwiania na sztukę oraz szerzenia patriotycznych wartości. Poprzez tę akcję pokazaliśmy, że każdy kto aktywnie rozwija swoje pasje może stać się w przyszłości kimś wielkim. Zaproponowaliśmy naszym członkom zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe, warsztaty poszerzające wiadomości muzyczne oraz wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny do Szczytnej (miejsce pobytu: Dom Zdrowia i Wypoczynku „Pod Młynem” ul. Bobrownicka 56,Szczytna) , w czasie którego braliśmy udział w 57 Międzynarodowym Festiwalu Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju oraz odwiedziliśmy Pragę, jedno z ulubionych miejsc Moniuszki. Projekt skierowany był do 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat z terenu powiatu włocławskiego. Głównym celem zadania było rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ogólnej sprawności fizycznej, poszerzanie wiadomości muzycznych, uwrażliwianie na piękno i sztukę oraz uspołecznianie i przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, nabycie umiejętności korzystania z istniejących możliwości i przysługujących uprawnień. Efektem zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację dodatkowych , pozalekcyjnych zajęć i wyjazdu wakacyjnego poprzez co rozwijaliśmy ich zainteresowania, podniesiony został poziom świadomości społecznej i odegrania przez uczestników swojej roli w społeczeństwie. W ramach zadania zakupiliśmy drobny sprzęt do zajęć sportowych.

Dorota Chylińska


W 2019 roku, z racji wielkiego zapotrzebowania środowiska Zarząd naszego stowarzyszenia postanowił przeprowadzić intensywne sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich. W czasie roku szkolnego dzieci mają zajęcia z programu SKS realizowanego w szkole, stąd pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego naszych członków poprzez ich udział w dwutygodniowych sportowych półkoloniach realizowanych w czasie wakacji. Zajęcia prowadzone były dla 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat. Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w 2 godz. zajęć sportowych, 2 godz. zajęć rekreacyjnych lub warsztatowych oraz 1 godz. gier i zabaw świetlicowych oraz zaproponowaliśmy dzieciom wyjście do kina, karaoke i wiele innych atrakcji. Zajęcia odbywały się w nowo otwartej sali gimnastycznej oraz na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Przewidzieliśmy również zajęcia dla przedszkolaków, którzy świetnie się bawili w swojej grupie wiekowej. Zrealizowanie naszego pomysłu dzięki dofinansowaniu przez Gminę Włocławek pozwoliło dotrzeć do wielu adresatów. W naszej działalności nie nastawiamy się na zdobywanie medali i wielkich osiągnięć sportowych, co nie oznacza ze nie mamy takich sukcesów, staramy się bardziej organizować czas wolny, pozalekcyjny naszym członkom rozwijając ich wszechstronnie.

Dorota Chylińska


herb gminy Włocławek

Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn” w ramach projektu „Organizacja imprez sportowych, sportowo- rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2019r.”, zorganizował turniej siatkarski. Celem głównym zadania było rozwijanie zainteresowań sportowych oraz uspołecznianie uczestników, szerzenie wśród ich zachowań tolerancji i akceptacji, a także pokazanie możliwości czynnego spędzania czasu wolnego. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Zawody oparte były na zasadach rozgrywek według przepisów gry w piłkę siatkową. Zaprosiliśmy do udziału w turnieju drużyny dwu i trzyosobowe, a najmłodsze zawodniczki rozegrały indywidualne mecze. Turnieje rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, w dużych setach , aby dać możliwość dzieciakom pograć, gdyż system rozgrywek szkolnych sprowadza się często do dwóch, trzech meczy punktowanych do 15. Stworzyliśmy dzieciakom możliwość spotkania w czasie wolnym od nauki, aby w sposób czynny i aktywny spędzili czas grając w swoją ulubioną dyscyplinę sportową jaką jest piłka siatkowa. Każdy uczestnik otrzymał medal i słodki poczęstunek. Licznie zgromadzona publiczność, szczególnie rodziny uczestników, zapewniły niezapomnianą atmosferę.

Dorota Chylińska