Strona główna

Narodowe Czytanie

W sobotę, 9 września 2023 r. , w Smólniku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Narodowym Czytaniu objętym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytana była powieść Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”.


Witaj szkoło!!! Link do albumu
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24 -Galeria zdjęć

Życzenia od ministra Przemysława Czarnka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024


PÓŁKOLONIE 2023 – Galeria zdjęćPragniemy poinformować, iż w SP w Kruszynie uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

Edukacja szansą na sukces

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r.

Głównym celem projektu w SP w Kruszynie jest:

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w SP w Kruszynie,
  • Indywidualizacja pracy z ucz. ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP w Kruszynie,
  • Realizacja doradztwa zawodowego w SP w Kruszynie,
  • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w SP w Kruszynie poprzez wyposażenie/doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w SP w Kruszynie.

Grupę docelową stanowić będzie:

  • 120 uczniów
  • 40 nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 638 610,43 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 606 679,90 zł


ARCHIWUM 2022/23


Rodzicu!
Możesz przekazać 1% Podatku dla Szkoły Twojego dziecka. Uzupełniając swój PIT za rok 2021,
wpisz:
W części K:
• Numer KRS: 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
W części L:
• Cel szczegółowy 1%: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, ul. Szkolna 15
87 – 853 Kruszyn,

Dziękujemy