Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE
( wraz ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów – rozdział 6)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE na rok szkolny 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020r na terenie Szkoły Podstawowej z OI w Kruszynie