Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE na rok szkolny 2020/2021


Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020r na terenie Szkoły Podstawowej z OI w Kruszynie