Biblioteka

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Magdalena Marczak

Dni tygodnia Magdalena Marczak 
biblioteka szkolna 
Poniedziałek 8.00-14.55 
Wtorek 8.50-14.55 
Środa 7.45-9.35 
Czwartek 11.40-14.55 
Piątek 7.45-14.05 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE

SPIS LEKTUR

https://spkruszyn.pl/Biblioteka/mala_ksiazka-wielki_czlowiek.pdf