Rada Rodziców

Konto do wpłat na Radę Rodziców. W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka za które przekazywane są fundusze składkowe oraz klasę do której uczęszcza uczeń.
KDBS o/Włocławek 19 9550 0003 2001 0079 8369 0001.

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Kruszynie w roku szkolnym 2020/2021:

Agnieszka Kręcicka – Przewodnicząca Rady Rodziców

Wojciech Pałczyński – Zastępca Rady Rodziców

Joanna Osiecka – Skarbnik Rady Rodziców

Ligia Malesa – Sekretarz Rady Rodziców

Natalia Głowacka – Członek Rady Rodziców

Ewelina Perłowska – Członek Rady Rodziców

Aneta Kuczyńska – Członek Rady Rodziców

Marta Zasadzińska – Członek Rady Rodziców

Aneta Kręcicka – Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Karkosik – Członek Komisji Rewizyjnej