Rada Rodziców

Konto do wpłat na Radę Rodziców. W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, za które przekazywane są fundusze składkowe oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.
KDBS o/Włocławek 15 9550 0003 2001 0079 8369 0001

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Kruszynie w roku szkolnym 2022/2023:

Agnieszka Kręcicka – Przewodnicząca Rady Rodziców

Wojciech Pałczyński – Zastępca Rady Rodziców

Natalia Głowacka – Skarbnik Rady Rodziców

Ligia Malesa – Sekretarz Rady Rodziców

Członkowie:

Marta Zasadzińska

Ewelina Perłowska,

Monika Włoczewska,

Agnieszka Gołębiewska,

Małgorzata Szreiber