Rada Rodziców

Konto do wpłat na Radę Rodziców. W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, za które przekazywane są fundusze składkowe oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.
KDBS o/Włocławek 15 9550 0003 2001 0079 8369 0001

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Kruszynie w roku szkolnym 2023/2024:

Ewelina Perłowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Szreiber – Zastępca Rady Rodziców

Marta Zasadzińska – Skarbnik Rady Rodziców

Agnieszka Gołębiewska – Sekretarz Rady Rodziców

Członkowie:

Katarzyna Nowacka

Angelika Chojnacka,

Monika Włoczewska,

Adam Ujazdowski