Dostępna szkoła

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie bierze udział w projekcie „DOSTĘPNA SZKOŁA” finansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER IV.

Projekt „DOSTĘPNA SZKOŁA” jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego


Dostępna szkoła – teraz tak wygląda

Dostępna szkoła – remonty ku dostępności