Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu
OPIEKUN: mgr Violetta Łojewska


Zakończyliśmy akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” zorganizowaną przez Szkolne Koło Wolontariatu, rekomendowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Bardzo dziękujemy wolontariuszom oraz wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy włączyli się w tą akcję, za ofiarność i udzieloną pomoc. W szczególności pragnę podziękować Pani Wójt Gminy Włocławek Magdalenie Korpolak-Komorowskiej, Firmie Instal Projekt oraz Radnym Gminy Włocławek Pani Danucie Sekleckiej oraz Panu Edwardowi Betlińskiemu, na których pomoc zawsze możemy liczyć. Świąteczne paczki otrzyma ponad 40 uczniów z naszej szkoły.

Anna Dybalska-Grenz