„Edukacja szansą na sukces”

Logo : Fundusze Europejskie Program Regionalny , Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Pragniemy poinformować, iż SP w Kruszynie uzyskała zwiększenie dofinansowania projektu pt.:

Edukacja szansą na sukces

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. i wydłużony do 31 grudnia 2023r.

Głównym celem projektu w SP w Kruszynie jest:

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w SP w Kruszynie,
 • Indywidualizacja pracy z ucz. ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP w Kruszynie,
 • Realizacja doradztwa zawodowego w SP w Kruszynie,
 • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w SP w Kruszynie poprzez wyposażenie/doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w SP w Kruszynie.

Grupę docelową stanowi:

 • 120 uczniów
 • 40 nauczycieli

Zwiększenie wartości projektu: 277 813,86 zł

Całkowita wartość projektu: 916 423,86 zł


Wycieczka do Torunia – Centrum Chemii w Małej Skali.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu #EdukacjaSzansaNaSukces.


Pragniemy poinformować, iż w SP w Kruszynie uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

Edukacja szansą na sukces”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r.

Głównym celem projektu w SP w Kruszynie jest:

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w SP w Kruszynie,
 • Indywidualizacja pracy z ucz. ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP w Kruszynie,
 • Realizacja doradztwa zawodowego w SP w Kruszynie,
 • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w SP w Kruszynie poprzez wyposażenie/doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w SP w Kruszynie.

Grupę docelową stanowić będzie:

 • 120 uczniów
 • 40 nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 638 610,43 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 606 679,90 zł