Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
Opiekunowie – Izabela Gawrysiak oraz Aleksandra Ujazdowska

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 stanowią:
przewodnicząca – Michalina Kostrzewska
zastępca przewodniczącej – Julia Górecka
członkowie zarządu – Marcelina Zasada, Antonina Zarywczyńska, Zofia Radzikowska