Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
Opiekun – mgr Renata Iwańska

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 stanowią:
przewodnicząca – Natasza Sikorska
zastępca przewodniczącej – Wiktor Kozłowski
członkowie zarządu – Patrycja Filipiak, Oliwier Grenz


Dzień Życzliwości

W sympatycznej rywalizacji z okazji Dnia Życzliwości najbardziej życzliwymi klasami wybrano: IVb, Vi, VIIIa i VIIIb. Zostały one nagrodzone “Czekiem na niepytanie”. 👏