Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
Opiekun – mgr Renata Iwańska