Logopeda

Neurologopeda mgr Violetta Łojewska


          14 czerwca 2021 r. zostały ogłoszone wyniki Konkursu Recytatorsko-Logopedycznego.

Uczniowie klas 0-I-III wersji elektronicznej przesyłali nagrane  wiersze dowolnych autorów. Do konkursy zgłosiło się 33 uczestników z czego komisja wyłoniła następujących zwycięzców: I miejsce – Jakub Zasada klasa IIa oraz Małgorzata Przybysz IIb; II miejsce – Antoni Ochmański IIa oraz Brayan Pałka IIa; III miejsce Julia Ziółkowska IIb oraz Patryk Zasada IIIa. Przyznano  również dziesięć wyróżnień:

Lana Kaczmarek klasa 0b, Tymon Świąder 0 b, Krystian Zaręba IIa, Wojciech Rybicki IIa, Anna Makowska IIIb, Amelia Jusewicz Ia, Marcelina Zarywczyńska 0a, Julian Kącikowski 0b, Maja Kosmalska IIIb oraz Szymon Wojciechowski IIb.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za nakład pracy jaki włożyli w przygotowanie się do konkursu, podziękowania składamy również:  radzie rodziców, rodzicom, wychowawcom klas. 

Wszystkim nagrodzonym wręczono dyplomy i drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok

Organizatorki: Alicja Prochno oraz Violetta Łojewska


XXXII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny
„Wesołe mamy miny gdy głoskę RRR…ćwiczymy”

W miesiącu grudniu odbył się XXXII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny z cyklu „Wesołe mamy miny gdy głoskę RRR…ćwiczymy”. Wzięło w nim udział 9 uczniów korzystających z zajęć logopedycznych z klas 0 – III. Ideą konkursu było docenienie i nagrodzenie dzieci za ich dotychczasową pracę nad wymową, zachęcenie do dalszej terapii logopedycznej oraz budzenie zainteresowania sztuką. Zadaniem dzieci było przygotowanie w domu szkicu pracy plastycznej ilustrującej wymowę głoski „r” i wykonanie jej dowolną techniką.
I miejsce zdobył uczeń klasy IIa Wojciech Chojnacki. Opiekun: Violetta Łojewska
Serdecznie Gratulujemy!