Wicedyrektor

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie:


mgr Anna Dybalska-Grenz

email: anna_dybalska-grenz@spkruszyn.pl

Anna Dybalska – Grenz – wicedyrektor SPzOI w Kruszynie. Pracę jako nauczyciel rozpoczęła w 2005 roku, wciąż podwyższając swoje kwalifikacje oraz podejmując nowatorskie formy pracy edukacyjnej. Oligofrenopedagog  wyróżniający się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prezentujący wysoki poziom nauczania. Zawsze uśmiechnięta, przyjazna dla uczniów, wyróżniająca się pozytywnym nastawieniem do świata. Promując ideę pomocy ludziom – inicjatorka Szkolnego Koła Wolontariatu, współorganizator wielu akcji charytatywnych m.in. „Świąteczna paczka”, „WOŚP”. Współorganizator i opiekun podczas wycieczek szkolnych oraz tzw. „zielonych szkół”.
Dobro ucznia i szkoły jest priorytetem w jej pracy zawodowej.