ZHP

DRUŻYNY HARCERSKIE ZHP KRUSZYN
7. Próbna Drużyna Wędrownicza „Aqua Silvam”
15. DH „Poszukiwacze”
27. GZ „Odkrywcy”
INSTRUKTORZY ŚRODOWISKA HARCERSKIEGO ZHP KRUSZYN
phm. Agnieszka Golińska
pwd. Sławomir Rewers
pwd. Katarzyna Kostańska
dh. Agata Zielińska


BETELEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

W dniu 16 grudnia 2020 roku w siedzibie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego przedstawiciele naszego środowiska otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju. Hasło tegorocznego BŚP to ŚWIATŁO SŁUŻBY. Służba to jedna z trzech zasad harcerskiego wychowania, zaraz obok braterstwa i pracy nad sobą. Może być rozumiana jako wezwanie „zmieniaj świat”, „inspiruj”. Służbę na rzecz ducha możemy rozumieć jako służbę wartościom między innymi takim jak: życie, pokój, prawda, dobro, piękno, ojczyzna, tradycja. Światło to harcerze z Kruszyna przekazali na ręce: ks. proboszcza Łukasz Grabiasz, pani Wójt Gminy Włocławek Magdaleny Korpolak-Komorowskiej oraz pani Dyrektor Doroty Chylińskiej.

pwd. Sławomir Rewers

Logo Hufiec Powiatu Włocławskiego
http://powiatwloclawek.zhp.pl/