Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie:


mgr Dorota Chylińska

email: dyrektor@spkruszyn.pl

Dorota Chylińska – dyrektor SPzOI w Kruszynie. Pracuje w placówce od 1995 r jako nauczyciel wychowania fizycznego, matematyk i oligofrenopedagog, w zawodzie od 28 lat. Przez 10 lat pełniąc funkcję wicedyrektora szkoły zbierała doświadczenie związane z organizacją pracy szkoły na stanowisku kierowniczym. Z ogromnym zaangażowaniem traktuje swoje powołanie, a rozwijanie różnorodnych zainteresowań sportowych u wychowanków jako cel nadrzędny. Ciągle poszukuje nowych wyzwań. Skutecznie realizuje wiele własnych projektów wspieranych zewnętrznie, dzięki którym w szkole pojawiają się nowe sprzęty sportowe, urządzenia, stroje, a uczniowie mają bogatą dodatkową ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych. Kilka pokoleń absolwentów z sentymentem wspomina letnie i zimowe obozy sportowe w wielu miejscach w kraju, także z wycieczkami zagranicznymi. Jako trener, opiekun i organizator wyjazdów wakacyjnych, każdą chwilę spędzoną wspólnie z wychowankami traktuje jako możliwość poznania dzieci i potrzeb ich środowiska. Z wyjazdów i spotkań z dziećmi i młodzieżą czerpie radość, wielką satysfakcję i pomysły na kolejne działania. Dla szkoły, uczniów, nauczycieli i pracowników zawsze ma ogromne pokłady czasu, chętnie słucha nowych pomysłów, stara się, aby każdy w szkole czuł się jak w domu. Przykłada ogromną wagę do estetyki pomieszczeń, wdrażając nowe rozwiązania i angażując wszystkich do prac na rzecz naszej społeczności. Marzy, a marzenia wciela w życie. Ciągle szuka nowych rozwiązań, aby ulepszyć szkolne życie.